Vol 20 Nro 4 (2023)

Avain 4/2023

Eläineettinen tematiikka Mannerin Tämä matka -teoksessa
Ymmärtämisen affektiivisuus Paavo Haavikon runouden aikalaisvastaanotossa
Luova kirjoittaminen osana ympäristölukutaitoa
Lappi Léonie d’Aunet’n (ja suomentajan) silmin

Julkaistu: 2023-12-19