Hanke-esittely

Intersektionaalisuus ja sosiaalinen oikeudenmukaisuus kirjallisuustieteessä

  • Kaisa Ilmonen Yleinen kirjallisuustiede, Turun yliopisto
  • Kaiju Harinen
Avainsanat: Hanke-esittely, intersektionaalisuus, aktivismi, lukeminen

Abstrakti

Kirjallisuus on valtava sosiaalinen ja poliittinen voima. Se kytkeytyy tekijänsä ja lukijayhteisönsä käsityksiin todellisuudesta, se kommentoi maailmaa ja keskustelee kulttuurisista arvoista. Kirjallisuus voi myös aktivoida erilaisia toimintatapoja kietoutuessaan oman kontekstinsa kerronnallisiin muotoihin ja mahdollisuuksiin. Kirjallisuus on kieleen, affekteihin ja arvoihin kytkeytynyt maailma, joka muovaa ja välittää sitä kuvaa todellisuudesta, jota lukija pitää mahdollisena tai luonnollisena. Koneen Säätiön rahoittama hankkeemme Intersectional Reading, Social Justice, and Literary Activism (INTERACT) pohtii lukemisen poliittisia kytkentöjä, lukemista ja kirjoittamista aktivismina sekä kirjallisuuden mahdollisuuksia sosiaalisen oikeudenmukaisuuden lisäämisessä.

Osasto
Puheenvuorot
Julkaistu
joulu 19, 2023
Viittaaminen
Ilmonen, K., & Harinen, K. (2023). Hanke-esittely: Intersektionaalisuus ja sosiaalinen oikeudenmukaisuus kirjallisuustieteessä. AVAIN - Kirjallisuudentutkimuksen aikakauslehti, 20(4), 78–85. https://doi.org/10.30665/av.140874