Käsikirjoitukset

Kirjaudu sisään tai Rekisteröidy lähettääksesi käsikirjoituksen.

Käsikirjoituksen lähettämisen tarkistuslista

Kirjoittajien tulee varmistaa, että heidän käsikirjoituksensa noudattaa kaikkia seuraavia kohtia. Jos näitä ohjeita ei noudateta, käsikirjoitus palautetaan kirjoittajalle.
  • Käsikirjoitus noudattaa Avaimen antamia kirjoittajaohjeita ja sen lähdeluettelo on laadittu Avaimen käytännön mukaisesti (pdf-ohjetiedosto).
  • Käsikirjoitusta ei ole julkaistu aiemmin, eikä sitä tarjota samanaikaisesti julkaistavaksi muualle.
  • Tekijä antaa luvan julkaistavaksi valittavan käsikirjoituksen julkaisemiselle myös Avaimen verkkojulkaisussa journal.fi-palvelussa.

Kirjoittajan ohjeet

Kirjoitusehdotusten lähettäminen Avaimen toimitukseen

Kirjallisuudentutkimuksen aikakauslehti Avain ottaa vastaan ehdotuksia julkaistaviksi kirjoituksiksi. Tieteellisten artikkelien lisäksi ehdotuksia toivotaan myös puheenvuoroista, esseistä, katsauksista, haastatteluista, arvosteluista ja muista lehteen sopivista kirjoituksista.

Ehdotettujen kirjoitusten julkaisemisesta päättävät kulloisenkin lehden toimittajat. Tiedot toimittajista löytyvät Avaimen verkkosivuilta (https://www.kirjallisuudentutkimus.fi/avain)

Kirjoituskutsut julkaistaan Kirjallisuudentutkijain Seuran verkkosivuilla, sähköpostilistalla sekä tällä sivustolla, mutta tekstejä ja ehdotuksia voi lähettää myös kutsuista riippumatta. Päätökset julkaisuprosessiin valittavista ehdotuksista tehdään kuitenkin kootusti kirjoituskutsuissa mainittujen päivämäärien jälkeen. Tieteellistä artikkelia koskevan ehdotuksen tulee olla valmis käsikirjoitus, muut ehdotukset voivat olla vapaamuotoisempia. Kaikki kirjoitusehdotukset jätetään Avaimen journal.fi-järjestelmässä: https://journal.fi/avain/about/submissions.

Kirjoitusehdotusta lähetettäessä mukaan tulee liittää kirjoittajan koko nimi, lehdessä käytettävä(t) titteli(t) sekä joko yliopisto tai paikkakunta, sähkö­postiosoite, puhelinnumero ja postiosoite, johon haluaa lehden lähetettävän sekä artikkeleiden osalta lyhyt suomenkielinen abstrakti (1000–1500 merkkiä välilyönteineen) ja avainsanat (4–6), jotka helpottavat asiantuntijoiden valinnassa. HUOM. Mahdolliset kuvat/kaaviot ladataan myös erillisinä tiedostoina kirjoitusehdotusta lähetettäessä. Tiedostojen tarkkuuden tulee olla painolaatua (vähintään 300ppi), ja esim. kaavioiden osalta tulee huomioida, että kuvat tulevat lehden painoversioon mustavalkoisina.

Artikkelit

Avaimessa sovelletaan kahden portaan julkaisukynnystä ja refereemenettelyä. Toimittajat valitsevat kirjoittajien tarjoamista käsikirjoitusehdotuksista refereearviointiin otettavat artikkelit.

Avaimen vertaisarviointi on anonyymia kumpaankin suuntaan, ja jokaisen artikkelin tieteellisen julkaisukelpoisuuden arvioi kaksi refereetä. Arvioijat ovat ulkopuolisia asiantuntijoita, joilla on tieteellinen pätevyys arvioida käsikirjoitusta. He ovat puolueettomassa ja riippumattomassa suhteessa arvioitavaksi tarjottuun käsikirjoitukseen, ja he ovat väitelleitä tutkijoita tai muita tieteenalan asiantuntijoita. Arvioijat toimivat anonyymisti, ja he esittävät julkaisuehdotuksen hylkäämistä tai hyväksymistä joko sellaisenaan tai määrätyin muutoksin.

Refereet kiinnittävät lausunnossaan huomiota seuraaviin seikkoihin:

1) Artikkelin merkitys ja uutuusarvo: onko näkökulma tuore ja mielenkiintoinen?

2) Aineistojen ja metodien asianmukaisuus; aikaisemman tutkimuksen riittävä huomiointi.

3) Tutkimusongelman käsittelyn mielekkyys, argumentoinnin loogisuus, sujuvuus ja väitteiden perustelut.

4) Kirjoituksen rakenne, kieli ja tyyli.

Vertaisarvioijien lausuntojen pohjalta toimituskunta tekee lopullisen julkaisupäätöksen. Tieto artikkelin hyväksymisestä tai hylkäämisestä lähetetään käsikirjoituksen tekijöille. Arvioijien lausunnot tai päätoimittajien niistä tekemät tiivistelmät sekä mahdolliset muutosehdotukset lähetetään hyväksytyiksi tulleiden käsikirjoitusten tekijöille.

Mikäli artikkeli saa kielteisen lausunnon yhdeltä tai molemmilta arvioijalta, se ei tule julkaistuksi siinä numerossa, mihin sitä on tarjottu. Usein refereet kuitenkin rohkaisevat kirjoittajaa tarjoamaan artikkeliaan uudestaan lausuntojen pohjalta tehtyjen muokkausten jälkeen. Kertaalleen hylätty ja uudelleen tarjottu artikkeli lähetetään uudelle refereekierrokselle.

Artikkeleiden ohjepituus on 20 000–40 000 merkkiä välilyönteineen, mukaan lukien viitteet ja lähdeluettelo.

Julkaistaviin artikkeleihin liitetään viimeistelty englanninkielinen tiivistelmä (1000–1500 merkkiä välilyönteineen) ja asiasanat (3–5). Englanninkielisen tiivistelmän asiatarkistus tehdään toimituksessa, mutta kirjoittajan tulisi tar­kistuttaa sen kieliasu, koska toimituksessa ei ole ammattimaista kielentarkistajaa. Englanninkielinen tiivistelmä tarvitaan vain myönteisen julkaisupäätöksen saaneisiin, julkaistaviin artikkeleihin. Sitä ei tarvitse liittää julkaistavaksi tarjottavaan käsikirjoitukseen.

Arvostelut, puheenvuorot ja muut tekstit

Toimitukselle voi ehdottaa kirjoja arvioitavaksi. Toimituksen kanssa sovitaan, tilaako kriitikko kirjan kustantajalta vai lähetetäänkö se hänelle toimituksesta. Lehteen toivotaan arvioita erityisesti ajankohtaisesta tutkimuksesta. Kirja-arvosteluiden ohjepituus on 5000–7000 merkkiä välilyönteineen. Tätä laajemmasta, arvosteltavaa teosta kattavasti taustoittavasta tai useampaa teosta käsittelevästä arvostelusta tulee sopia erikseen päätoimittajien kanssa.

Avain julkaisee myös esseitä, katsauksia, konferenssiraportteja, haastatteluja ja puheenvuoroja. Niiden mitasta tulee sopia toimittajien kanssa.

Julkaiseminen

Avain ei valitettavasti pysty maksamaan kirjoittajapalkkioita. Avaimen numerot julkaistaan paperiversion lisäksi myös verkossa. Käsikirjoituksen jättäessään kirjoittaja antaa luvan myös verkkojulkaisuun, mikäli käsikirjoitus valitaan julkaistavaksi. Tekstien tekijänoikeus säilyy kirjoittajilla. Jos teksti julkaistaan myöhemmin samassa muodossa tai muokattuna muualla, pyydämme mainitsemaan, että se on alun perin julkaistu Avaimessa.

Tietosuojaseloste

Antamiasi tietoja käytetään ainoastaan tämän julkaisun tarpeisiin, eikä niitä luovuteta ulkopuolisille. Käsikirjoituksen lähetysvaiheessa pyydettäviä osoitetietoja käytetään pelkästään tekijäkappaleen toimittamiseen kirjoittajille, joiden käsikirjoitus on hyväksytty julkaistavaksi.

Lue Journal.fi-palvelua koskeva tietosuojaseloste.
Julkaisu toimii palvelun yhteisrekisterinpitäjänä yhdessä Tieteellisten seuran valtuuskunnan kanssa tietosuojaselosteen kuvaamalla tavalla.