Jakaa eläinten kärsimykset ja haaveilla maailmasta ilman ihmisiä

Eläineettinen tematiikka Eeva-Liisa Mannerin Tämä matka -teoksessa

  • Reeta Holopainen Helsingin yliopisto
  • Tiia Kähärä Helsingin yliopisto
Avainsanat: ekokritiikki, ympäristörunous, empatia, modernismi, Eeva-Liisa Manner

Abstrakti

Artikkelissa tarkastellaan eläineettisen tematiikan rakentumista Eeva-Liisa Mannerin Tämä matka -teokseen (1956). Artikkelin teoreettiset lähtökohdat kumpuavat ekokritiikin, ihmistieteellisen eläintutkimuksen, ympäristöfilosofian sekä kirjallisuuden ja tunteiden välisen tutkimuksen piiristä. Määrittelemme artikkelissa, minkälaista on modernistina tunnetun Eeva-Liisa Mannerin ympäristörunous, jota ei ole aiemmin juuri tutkittu. Osoitamme, että Mannerin ympäristörunoutta määrittävät ihmiskeskeisen ajatteluperinteen kritiikki, ihmisen aseman suhteellistaminen, kehollinen ympäristösuhde sekä empatian rakentaminen muunlajisia eläimiä kohtaan. Artikkelimme laajentaa käsityksiä suomalaisesta ympäristörunoudesta ja osoittaa, että Eeva-Liisa Mannerin Tämä matka on ekosentrisyydessään aikaansa edellä, ympräristörunous on aiemmassa tutkimuksessa yhdistetty pääasiassa 1970-lukuun.

Osasto
Artikkelit
Julkaistu
joulu 19, 2023
Viittaaminen
Holopainen, R., & Kähärä, T. (2023). Jakaa eläinten kärsimykset ja haaveilla maailmasta ilman ihmisiä: Eläineettinen tematiikka Eeva-Liisa Mannerin Tämä matka -teoksessa. AVAIN - Kirjallisuudentutkimuksen aikakauslehti, 20(4), 4–23. https://doi.org/10.30665/av.133988