Kirjoituskutsu Kirjallisuudentutkimuksen aikakauslehti Avaimeen 1/2018

2017-10-08

Kutsumme kirjoittajia AVAIMEN ensi vuoden ensimmäiseen numeroon. Numerolla ei ole erityistä teemaa. Toivotamme tervetulleiksi kirjallisuudentutkimukseen liittyviä tieteellisiä artikkeleita sekä muita kirjallisuutta ja kirjallista elämää käsitteleviä esseitä, katsauksia, puheenvuoroja, haastatteluja ja kirja-arvosteluja. Arvosteluja toivomme niin kotimaisesta kuin ulkomaisesta tutkimuskirjallisuudesta tai muusta kirjallisuustieteellisestä julkaisusta.

Refereeartikkeleiksi tarkoitetut käsikirjoitukset ovat pituudeltaan 20 000–40 000 merkkiä välilyönteineen. Kirja-arvostelujen ohjepituus on 5000–7000 merkkiä välilyönteineen. Katsauksien, esseiden ja muiden vapaamuotoisempien kirjoitusten laajuudesta sovitaan päätoimittajien kanssa.

Ehdotukset refereeartikkeleiksi lähetetään valmiin käsikirjoituksen muodossa, ei abstraktimuotoisena. Ehdotukset esseiden, katsausten, arvostelujen ja haastattelujen aiheista voivat olla vapaamuotoisempia. Vuoden ensimmäisen numeron artikkelimuotoisten ja muiden ehdotusten deadline on 15.11.2017. Muiden kirjoitusten toimitusaikataulusta sovitaan erikseen päätoimittajien kanssa.

Otamme myös jatkuvasti vastaan artikkeleihin, arvosteluihin ja muihin teksteihin liittyviä julkaisuehdotuksia seuraavia numeroita ennakoivasti. Avaimen ohjeet kirjoittajille löytyvät Avaimen sivuilta: http://pro.tsv.fi/skts/kirjoitusohjeita.html

Lähetä ehdotuksesi molemmille päätoimittajille osoitteisiin elina.arminen(at)uef.fi ja anna.logren(at)uef.fi