Kirjallisuudentutkijain Seura hakee päätoimittajia Kirjallisuudentutkimuksen aikakauslehti Avaimelle vuosille 2019–2020

2018-03-22

Kirjallisuudentutkijain Seura hakee päätoimittajia Kirjallisuudentutkimuksen aikakauslehti Avaimelle vuosille 2019–2020

Kirjallisuudentutkimuksen aikakauslehti Avain on vertaisarviointia käyttävä kirjallisuudentutkimuksen julkaisu. Tieteellisten artikkeleiden lisäksi Avain julkaisee esseitä, katsauksia, haastatteluja, keskustelupuheenvuoroja sekä kirja-arvosteluja. Neljä kertaa vuodessa ilmestyvä Avain tarjoaa näköaloja ajankohtaisiin kirjallisuudentutkimuksen teemoihin ja keskusteluihin. Avain publicerar artiklar också på svenska.

Päätoimittajuutta haetaan pääasiassa työpareina kaksivuotiselle kaudelle. Haussa kannustamme instituutioiden väliseen yhteistyöhön: päätoimittajat voivat siis olla eri yliopistoista ja oppiaineista. Vuosittain Avaimella on yksi kutsuttu teemanumero, jonka toimittamisesta vastaa vieraileva päätoimittaja(pari).

Tiedejulkaiseminen on aktiivisen muutoksen tilassa, ja Avaimen tulevat päätoimittajat ovat keskeisessä asemassa vaikuttamassa suomalaisen kirjallisuudentutkimuksen tulevaisuuden julkaisumuotoihin.

Vapaamuotoiset hakemukset pyydetään lähettämään osoitteeseen <kts-hallitus@uta.fi> 16.4.2018 mennessä. Päätoimittajat valitsee Seuran hallitus yhdessä Avaimen toimitusneuvoston kanssa.