Ehdotus ihmistä suhteellistavaksi sanastoksi

  • Kaisa Kortekallio Helsingin yliopisto
  • Mariia Niskavaara
  • Hannah Ouramo
  • Juha Raipola
  • Tarja Salmela
  • Ate Tervonen
  • Sanna Karkulehto
Avainsanat: posthumanismi, ihminen, sanasto, käsitteet, uusmaterialismi, kriittinen posthumanismi

Abstrakti

”Ehdotus ihmistä suhteellistavaksi sanastoksi” käsittelee ja esittelee teoriasuuntausta, joka tunnetaan ”posthumanistisena”, keskittyen erityisesti sen käsitteisiin ja termeihin. Posthumanistinen ajattelu pyrkii käsitteelliseen uudistamiseen, jotta tunnistaisimme paremmin ne suhteellisuudet, joiden varassa ja lomassa ihmisten elämä ja merkitykset muotoutuvat – ja ne historiat, joissa ihminen on muotoutunut erilliseksi. Ehdotamme sanastoa, joka suhteellistaa juuri tätä käsitteellistä, kartesiolaisen humanismin ihmistä. Yhtäältä seuraamme käsitteellisen ajattelun muotoutumista erilaisten kontekstien paineissa, toisaalta pysähdymme tarkastelemaan tiettyjä, työskentelyssämme tärkeitä käsitteitä. Olemme pysähtyneet silloin, kun käsitettä kääntäessä tai käyttäessä tapahtuu jotain kiinnostavaa: englanninkielinen termi ei käänny yksiselitteisesti suomenkieliseksi termiksi; jotain käsitteessä muuttuu; tai ehkä muuttuukin se kokemuskenttä, jonka käsite avaa. Näin kiinnitämme huomion tilanteisiin, joissa ihmisen erityisasemaa haastava ajattelu kehkeytyy.

Osasto
Esseet
Julkaistu
maalis 1, 2021
Viittaaminen
Kortekallio, K., Niskavaara, M., Ouramo, H., Raipola, J., Salmela, T., Tervonen, A., & Karkulehto, S. (2021). Ehdotus ihmistä suhteellistavaksi sanastoksi. AVAIN - Kirjallisuudentutkimuksen Aikakauslehti, 17(4), 82–95. https://doi.org/10.30665/av.100030