Omaelämäkerrallinen ja digitaalinen materiaalisuus lukukäytäntöjen tutkimuksessa

Avainsanat: kirja, lukukokemus, omaelämäkerrallinen materiaalisuus, digitaalinen materiaalisuus

Abstrakti

Lukemisen muutos, sähköiset kirjamuodot sekä painetun kirjan asema ja tulevaisuus osana lukemisen tapoja ovat aiheita, jotka herättävät keskustelua. Yksi lukemisen tapoihin vaikuttava seikka, joka jää keskusteluista usein syrjään on kirjoihin liittyvä materiaalisuus. Kirja ja lukulaite ovat esineitä, joihin yhdistetyillä aistikokemuksilla, arvoilla, asenteilla ja mielikuvilla voi olla lukijalle merkitystä. Mitä kirjojen materiaalisuus kenellekin merkitsee, on kuitenkin asia, joka vaihtelee. Keskityn tarkastelemaan artikkelissa erilaisten kokemusten taustoja materiaalisen kulttuurin tutkimuksen, erityisesti siihen liittyvien omaelämäkerrallisen materiaalisuuden ja digitaalisen materiaalisuuden näkökulmista. Selvitän, millaiset kokemukset voivat osaltaan vaikuttaa lukijoiden käsityksiin erilaisista kirjamuodoista ja lukemisen tavoista.

Osasto
Artikkelit
Julkaistu
kesä 7, 2021
Viittaaminen
Kajander, A. (2021). Omaelämäkerrallinen ja digitaalinen materiaalisuus lukukäytäntöjen tutkimuksessa. AVAIN - Kirjallisuudentutkimuksen aikakauslehti, 18(2), 84–101. https://doi.org/10.30665/av.102491