Ylirajainen lehdistö: Viipurin 1800-luvun alun saksankieliset lehdet kirjallisen kulttuurin välittäjinä

  • Heidi Hakkarainen Turun yliopisto
Avainsanat: Viipuri, 1800-luku, sanomalehdistö, ylirajaisuus, romantiikka

Abstrakti

Tässä artikkelissa tutkin Viipurissa ilmestyneitä saksankielisiä lehtiä Wiburgs Mancherley (1821) ja Wiburgs Wochenblatt (1823–1832) sekä niiden roolia kirjallisuuden foorumina aikaudella, jolloin Venäjälle kuulunut Vanha Suomi oli tullut osaksi Suomen suuriruhtinaskuntaa, mutta sen kirjallinen kulttuuri oli edelleen vahvasti saksankielistä. Tutkimukseni sijoittaa Viipurin saksankieliset lehdet laajempaan saksalaisen kulttuuripiirin vaikutuskenttään ja käsittelee Jaakko Juteinin vuonna 1824 Wiburgs Wochenblatt -lehdessä suomeksi julkaistuja runoja saksankielisen julkaisufooruminsa kontekstissa. Juteinin runojen tarkastelu havainnollistaa, miten uudet paikalliset ruohonjuuritason kirjalliset kokeilut syntyivät osana laajempaa ylirajaista tekstien ja kirjalliseen elämään liittyvien käytänteiden verkostoa ja tulivat aikanaan ymmärretyiksi niiden viitekehyksessä. Erityisesti paikalliset ja kansainväliset romantiikan vaikutteet näkyivät Viipurissa 1820-luvulla. Toisaalta saksankielisessä lehdistössä kiertäneet naisten kirjoittamat tai naisten asemaa ja koulutusta käsitelleet tekstit toivat kansainväliset keskustelut naisen asemasta myös pieniin paikallisiin lehtiin Viipurissa nivoutuen erityiseen paikalliseen kontekstiiin, jossa tyttöjen koulutus oli yleisempää kuin muualla Suomessa.

Osasto
Artikkelit
Julkaistu
joulu 30, 2021
Viittaaminen
Hakkarainen, H. (2021). Ylirajainen lehdistö: Viipurin 1800-luvun alun saksankieliset lehdet kirjallisen kulttuurin välittäjinä. AVAIN - Kirjallisuudentutkimuksen Aikakauslehti, 18(4). https://doi.org/10.30665/av.107584