Teknologinen tiedostamaton Johannes Ekholmin romaanissa Rakkaus niinku ja Sisko Savonlahden romaanissa Ehkä tänä kesänä kaikki muuttuu

  • Hanna Huhtinen University of Oulu
Avainsanat: teknologinen tiedostamaton, intermediaalisuus, sosiaalinen media, motiivi, henkilöasetelma

Abstrakti

Artikkeli tarkastelee, kuinka teknologinen tiedostamaton (technological unconscious) sopii analyysin käsitteenä kuvaamaan 2000-lukulaista digitaalista kulttuuria sivuavaa ja tematisoivaa kotimaista proosaa. Analyysin kohteena on kaksi romaania, joiden teemoja sosiaalisen median käyttö on: Johannes Ekholmin Rakkaus niinku (2016) ja Sisko Savonlahden Ehkä tänä kesänä kaikki muuttuu (2018).

Sosiaalinen media ja muu teknologiavälitteinen vuorovaikutus esitetään molemmissa romaaneissa keskeisenä osana päähenkilöiden arkielämää, ihmissuhteita ja työllistymisnäkymiä. Romaanien intermediaalisista motiiveista, kerronta- ja kuvausratkaisuista, kielestä ja henkilöasetelmista käy ilmi, että sosiaalisessa mediassa vallitsee huomiotalouden tarpeita palveleva normi ja tunnustusten ja suosion tavoittelu näillä keinoin tuottaa monesti negatiivisia tuntemuksia. Lopulta argumentoidaan, että teknologisen tiedostamattoman käsite auttaa tietyin rajoituksin hahmottamaan kaunokirjallisen teknologiavälitteisen arjen kuvauksen olennaisia piirteitä ja sen seurauksena myös aikalaiskuvauksessa näkyviä laajempia kulttuurisia virtauksia. Jatkotutkimuskohteiksi ehdotetaan tarkempaa teknologiavälitteisen kommunikaation esitysten analyysia sekä sosiaalisen median representaatioiden funktioiden kartoittamista myös nuortenkirjallisuudessa. 

Osasto
Artikkelit
Julkaistu
joulu 30, 2021
Viittaaminen
Huhtinen, H. (2021). Teknologinen tiedostamaton Johannes Ekholmin romaanissa Rakkaus niinku ja Sisko Savonlahden romaanissa Ehkä tänä kesänä kaikki muuttuu. AVAIN - Kirjallisuudentutkimuksen Aikakauslehti, 18(4). https://doi.org/10.30665/av.107603