Puut mielen ja kielen maisemassa

Lyriikan puut osana 1950-luvun modernismikeskustelua

  • Maarit Soukka Turun yliopisto
Avainsanat: Modernismi, kontrapunktinen luenta, lyriikka, kirjallisuuskeskustelu, kieli

Abstrakti

Artikkelissani tarkastelen Suomen sotienjäkeisen lyriikan puita osana 1950-luvun kirjallisuus- ja modernismikeskustelua. Erityisesti keskityn kolmeen  aihealueeseen: ihmisen ja maiseman suhteeseen, havainnon ja ilmaisun puhtauden ideaaliin sekä kielen uudistamisen tarpeeseen. Lähestyn aineistoani kontrapunktisen luennan kautta ja suon tilaa erilaisten äänten vuoropuhelulle saman kokonaisuuden osina. Tarkastelemistani sotienjälkeisen ajan runoista on selvästi huomattavissa, että modernismi- ja yleisempikin kirjallisuuskeskustelu ulottuu myös metatasolla kaunokirjallisiin teksteihin. Runojen puilla osallistutaan keskusteluun monipuolisesti, näkökantoja punniten, testaten ja kommentoiden.

Osasto
Artikkelit
Julkaistu
kesä 22, 2022
Viittaaminen
Soukka, M. (2022). Puut mielen ja kielen maisemassa: Lyriikan puut osana 1950-luvun modernismikeskustelua. AVAIN - Kirjallisuudentutkimuksen Aikakauslehti, 19(2), 6–25. https://doi.org/10.30665/av.107622