Runo vallan, viestinnän ja sosiaalisen vuorovaikutuksen välineenä varhaisella uudella ajalla

  • Eeva-Liisa Bastman Suomalaisen Kirjallisuuden Seura ja Helsingin yliopisto
Avainsanat: Tilapäärunous, 1600-luku

Abstrakti

Arne Jönsson, Valborg Lindgärde, Daniel Möller, Arsenii Vetushko-Kalevich (toim.): Att dikta för livet, döden och evigheten. Tillfällesdiktning under tidigmodern tid. Göteborg & Stockholm: Makadam Förlag, 2020, 832 s.

Osasto
Arvostelut
Julkaistu
elo 31, 2021
Viittaaminen
Bastman, E.-L. (2021). Runo vallan, viestinnän ja sosiaalisen vuorovaikutuksen välineenä varhaisella uudella ajalla. AVAIN - Kirjallisuudentutkimuksen Aikakauslehti, 18(3), 84–86. https://doi.org/10.30665/av.108073