Ympäristöuhkia ja tunnistamatonta vierautta

Affektiivinen ja ekologinen outouttaminen ‘Nordic SF-Noir’ -televisiosarjassa White Wall

Avainsanat: posthumanismi, ekokritiikki, tieteisfiktio, new weird, nordic noir, affektiivinen outouttaminen, lajityyppi, hyperobjekti, White Wall

Abstrakti

Tutkimme artikkelissamme ekologista ja affektiivista outouttamista suomalais-ruotsalaisessa spekulatiivista fiktiota ja Nordic noiria yhdistävässä televisiosarjassa White Wall (2020). Väitämme, että sarjan affektiivinen kokonaissävy muodostuu spekulatiivisen fiktion ja Nordic noirin lajityypillisten elementtien yhdistyessä, mikä rakentaa outouttavaa katsojakokemusta, jossa fiktiivisen maailman outous yhdistyy tosimaailman ekologisiin kysymyksiin. Tämä affektiivisen ja ekologisen outouttamisen yhdistelmä toimii lähtökohtana sarjan, etenkin sen keskeisen oudon ilmiön, valkoisen seinän, posthumanistiselle luennallemme. Hyödynnämme analyysissämme affektitutkimusta, eri genreteorioita sekä posthumanistista filosofiaa. Viittaamme valkoiseen seinään Timothy Mortonia mukaillen apokalyptisena hyperobjektina, jonka outous kytkeytyy oman maailmamme todellisiin ongelmiin, kuten ydinteknologian vaaroihin, ja joka herättää kysymyksiä tieteellisen tiedon rajallisuudesta maailman ymmärtämisessä. Posthumanistisessa luennassamme White Wall outouttaa elollisen ja elottoman välistä rajaa sekä kutsuu katsojaa osallistumaan keskusteluun ihmisen suhteesta tuntemattomaan – ja ylittämään humanismin ihmiskeskeiset ajattelutavat.

Osasto
Artikkelit
Julkaistu
maalis 29, 2022
Viittaaminen
Koistinen, A.-K., & Mäntymäki, H. (2022). Ympäristöuhkia ja tunnistamatonta vierautta: Affektiivinen ja ekologinen outouttaminen ‘Nordic SF-Noir’ -televisiosarjassa White Wall. AVAIN - Kirjallisuudentutkimuksen aikakauslehti, 19(1), 50–63. https://doi.org/10.30665/av.112266