Tiede ja kirjallisuus digimurroksessa

  • Riitta Jytilä Turun yliopisto
  • Lotta Kähkönen
Avainsanat: digitalisaatio, kirjallisuus, tiede

Abstrakti

Digitalisaatio on vaikuttanut merkittävästi tieteenalojen itseymmärrykseen
ja suuntaviivoihin. Digitalisoituminen muuttaa julkaisukulttuureita ja niiden
myötä tapojamme ajatella, tuottaa, esittää ja hahmottaa tietoa. Se liittoutuu
usein avoimen tieteen eri muotojen, kuten avoimen datan tai avoimen saatavuuden,
kanssa. Tieteellisen tiedon ja tietoaineistojen avoimuuteen liitetään
arvoja ja ihanteita, kuten tasa-arvo ja vapaus. Keskeisiä periaatteita ovat saatavuus,
näkyvyys ja vaikuttavuus.

Osasto
Pääkirjoitus
Julkaistu
joulu 30, 2021
Viittaaminen
Jytilä, R., & Kähkönen, L. (2021). Tiede ja kirjallisuus digimurroksessa. AVAIN - Kirjallisuudentutkimuksen Aikakauslehti, 18(4). https://doi.org/10.30665/av.112275