Vakavan sanaleikin mahdollisuudet kotimaisen nykyrunouden anagrammeissa, paragrammeissa ja spoonerismeissa

  • Juri Joensuu Jyväskylän yliopisto
Avainsanat: sanaleikki, nykyrunous, kokeellinen poetiikka, OuLipo, koomisuus, suomalainen runous

Abstrakti

Vakavan sanaleikin mahdollisuudet kotimaisen nykyrunouden anagrammeissa, paragrammeissa ja spoonerismeissa

Artikkeli pyrkii tunnistamaan ja analysoimaan sanaleikkejä sellaisena kuin ne näyttäytyvät kotimaisessa nykyrunoudessa, sekä etsimään kirjallisia syitä niiden käyttöön. Fokuksessa ovat kirjain- ja äänneperustaiset sanaleikit. Artikkelissa keskitytään anagrammiin (kirjainten järjestyksen vaihdokset), paragrammiin (kirjainmuunnokset, -virheet) ja spoonerismiin (sananmuunnokset) ja rinnastetaan niitä sellaisiin sukulaisilmiöihin kuin palindromi (kirjaimistoltaan symmetriset tekstit), paronomasia (monimerkityksinen sanaleikki), tai neologismit (uudissanat). Siinä missä arkipuheessa sanaleikit pyrkivät kuulijan (yleensä alatyyliseen) huvittamiseen, mainonnassa tiiviiseen itseironiaan, artikkelin hypoteesin mukaan kotimaisessa nykyrunoudessa sanaleikki kurottautuu huumorin alueelta kirjallisesti kunnianhimoiseksi, pohdituksi ja tekijän kirjoittamiskäsitykseen niveltyväksi taiteelliseksi toiminnaksi. Sanaleikin periaatteita ei käytetä lukijan huvittamiseen, vaan kielen toiminnan tarkkailuun ja ennakoimattomien merkitysten synnyn mahdollistamiseen.

Osasto
Artikkelit
Julkaistu
kesä 22, 2022
Viittaaminen
Joensuu, J. (2022). Vakavan sanaleikin mahdollisuudet kotimaisen nykyrunouden anagrammeissa, paragrammeissa ja spoonerismeissa. AVAIN - Kirjallisuudentutkimuksen Aikakauslehti, 19(2), 26–43. https://doi.org/10.30665/av.112737