Kirjallisuudentutkijan näkökulma syntysähköisten käsikirjoitusten arkistointiin

  • Veijo Pulkkinen Helsingin yliopisto
Avainsanat: syntysähköiset käsikirjoitukset, digitaalinen forensiikka, geneettinen kritiikki, käsikirjoitukset, arkistot, digitalisaatio, kirjallisuudentutkimus

Abstrakti

Syntysähköisten aineistojen arkistointikäytännöt ovat vielä lapsenkengissä Suomessa ja useassa muussa maassa. Syntysähköisten käsikirjoitusten geneettinen tutkimus, jossa hyödynnetään digitaalista forensiikkaa asettaa aineiston tutkimukselle teknisiä ja eettis-juridisia vaatimuksia, jotka on otettava huomioon aineiston arkistoinnin kaikissa vaiheissa alkaen luovutuksesta ja päätyen aineiston saataville asettamiseen. Artikkeli tarkastelee ja pohtii näiden käytäntöjen kehittämistä geneettisen kritiikin näkökulmasta. 

Osasto
Artikkelit
Julkaistu
huhti 25, 2023
Viittaaminen
Pulkkinen, V. (2023). Kirjallisuudentutkijan näkökulma syntysähköisten käsikirjoitusten arkistointiin. AVAIN - Kirjallisuudentutkimuksen aikakauslehti, 20(1), 48–65. https://doi.org/10.30665/av.122368