Hiltun kärsimys ja Ragnarin tietämättömyys saavat lukijan tuntemaan myötätuntoa

Miten yhdeksäsluokkalaiset lukevat Hiltua ja Ragnaria?

  • Jaana Lietzén Turun yliopisto
Avainsanat: kirjallisuudenopetus, lukukokemus, kirjallisuuskeskustelu, reseptiotutkimus, tekijän yleisö, tunteiden tutkimus

Abstrakti

Artikkelissa käsitellään yhden yhdeksännen luokan oppilaiden (N=22) lukukokemusta F. E. Sillanpään pienoisromaanista Hiltu ja Ragnar. Kertomus kahdesta ihmislapsesta (1923). Tutkimuskysymykset ovat 1. mitä oppilaiden mielestä Hiltun ja Ragnarin välillä romaanissa tapahtuu, 2. mitä Hiltun ja Ragnarin välillä romaanissa tapahtuvista asioista oppilaiden mielestä seuraa ja 3. mitä ajatuksia ja tunteita se kaikki oppilaissa herättää. Näihin kysymyksiin oppilaat ovat vastanneet teosta käsittelevissä esseissä, jotka on analysoitu sisällönanalyysin menetelmällä. Teoreettisena lähestymistapana on hyödynnetty reseptiotutkimusta ja myös tunteiden tutkimuksen suuntausta on sivuttu. Hiltu ja Ragnar -pienoisromaanin ammattilaisvastaanottoa ja -tulkintaa esitellään ja oppilaiden lukijakokemusta peilataan niitä vasten.

Oppilaiden esseistä nousee esiin kiinnostus yhteiskunnallisiin asioihin. Hiltussa ja Ragnarissa yhteiskuntaluokkien ja sukupuolten välinen epätasa-arvo ja eriarvoisuus on herättänyt oppilaissa epäoikeudenmukaisuuden tunteita. Kirjallisuuden ammattilaisten tulkintoihin peilattuna oppilaat ovat todellisina lukijoina pärjänneet hyvin ja osoittautuvat myös olevan varsin lähellä tekijän yleisöä.

Osasto
Artikkelit
Julkaistu
syys 13, 2023
Viittaaminen
Lietzén, J. (2023). Hiltun kärsimys ja Ragnarin tietämättömyys saavat lukijan tuntemaan myötätuntoa: Miten yhdeksäsluokkalaiset lukevat Hiltua ja Ragnaria?. AVAIN - Kirjallisuudentutkimuksen aikakauslehti, 20(3), 60–87. https://doi.org/10.30665/av.124828