Sodan tunnelma ja sankaruuden uudelleenkirjoittaminen Jenni Linturin romaanissa Isänmaan tähden

  • Jasmin Flinkman Tampereen yliopisto
Avainsanat: sotakirjallisuus, sankarimyytti, negatiiviset tunteet, inho

Abstrakti

Artikkelissa tutkitaan Jenni Linturin romaanissa Isänmaan tähden (2011) kuvattuja tunnelmia sekä negatiivisia tunteita ja niiden herättämistä. Artikkelissa tarkastellaan, miten kielteisten tunteiden kuvaukset ovat keino uudelleenkirjoittaa sankarimyyttiä. Romaanissa asettuvat vastakkain sankarilliset ja jalot tunteet, kuten rohkeus ja kunnia sekä negatiiviset tunteet, kuten pelko ja inho. Tunnelmaa lähestytään sen lähikäsitteiden sävyn (tone) ja mielialan (mood) kautta. Lisäksi artikkelissa tarkastellaan kerronnan välittämiä asenteellisia painotuksia sekä inhon kuvauksia. Linturin romaanin katsotaan jatkavan sotakirjallisuuden perinnettä, jossa suhtaudutaan kriittisesti sankarimyyttiin ja uudelleenarvioiminen kohdistuu erityisesti runebergiläiseen sotilasihanteeseen, jossa sotilas nähdään urhoollisena, velvollisuudentuntoisena sekä asetoveriaan arvostavana sotamiehenä. Linturin romaani rikkoo tätä ihannekuvan kuvaamalla sotilasta, joka syyllistyy sotarikoksiin ja moraalittomiin tekoihin sekä hyödyntämällä inhoa herättäviä kuvauksia. Sotilasmyyttiä on uudelleenkirjoittanut myös esimerkiksi Väinö Linna Tuntemattomassa sotilaassaan, johon myös artikkelissa Linturin romaania verrataan. Artikkelin analyyseissä osoitetaan, miten Linturin Isänmaan tähden romaani osaltaan uudelleenkirjoittaa sankari-ihannetta ja sodankuvaa kuvaamalla negatiivisia mielialoja, herättämällä negatiivista tunnelmaa sekä triggeröimällä inhoa lukijassa.

Osasto
Artikkelit
Julkaistu
syys 13, 2023
Viittaaminen
Flinkman, J. (2023). Sodan tunnelma ja sankaruuden uudelleenkirjoittaminen Jenni Linturin romaanissa Isänmaan tähden . AVAIN - Kirjallisuudentutkimuksen aikakauslehti, 20(3), 26–41. https://doi.org/10.30665/av.128660