Yhteisöllisyyttä ja tilaa kirjoittamiseen

  • Noora Vaakanainen Tampereen yliopisto
  • Nanny Jolma Tampereen yliopisto
Avainsanat: yhteisöllinen kirjoittaminen, yhteisöllisyys

Abstrakti

Kirjoittaminen on kirjallisuudentutkimuksen – kuten monen muunkin tieteenalan – ydintä, mutta tämä ei juuri näy suomalaisten yliopistojen organisaatiokulttuurissa. Yhteisöllisen kirjoittamisen työpajojen järjestämisessä on institutionaalisella tasolla kyse kirjoitustyön kunnianpalautuksesta osana akateemista työtä. Akateemista kirjoittamista tutkinut Rowena Murray esittää teoksessaan Writing in Social Spaces (2015) säännöllisesti järjestettävillä kirjoitusretriiteillä ja -ryhmillä olevan vaikutuksia esimerkiksi tuottavuuteen. Yhteisöllisen kirjoittamisen työpajojen pitkäjänteinen rahallinen tukeminen olisikin mahdollisuus osoittaa tutkijoille ja heidän työlleen arvostusta organisaatiotasolla. Kirjoittamisen tukeminen olisi yliopistoille taloudellisesti kannattavaa sekä julkaisujen tuoman rahoituksen että epäilemättä myös tutkijoiden ja opetushenkilökunnan hyvinvoinnin vuoksi.

Osasto
Puheenvuorot
Julkaistu
syys 13, 2023
Viittaaminen
Vaakanainen, N., & Jolma, N. (2023). Yhteisöllisyyttä ja tilaa kirjoittamiseen. AVAIN - Kirjallisuudentutkimuksen aikakauslehti, 20(3), 88–93. https://doi.org/10.30665/av.129465