Matka Pohjoismaihin ja kotiinpaluun vaikeus afrikkalaisamerikkalaisessa modernismissa

  • Iida Pöllänen Tampereen yliopisto
Avainsanat: afrikkalaisamerikkalainen kirjallisuus, modernismi, Harlemin renessanssi, Pohjoismaat, musta renessanssi, rasismi, ylirajaisuus, intersektionaalisuus

Abstrakti

Tässä artikkelissa tarkastelen Harlemin renessanssiin osallistuneiden afrikkalaisamerikkalaisten tekstejä analysoimalla Pohjoismaihin sijoittuvien matkojen ja kotimaahan paluun representaatioita 1920- ja 30-luvuilta. Useat afrikkalaisamerikkalaiset modernistit matkustivat ulkomailla ja kuvasivat sekä matkustamista että kotimaahan paluuta fiktiossaan ja omaelämäkerrallisissa teksteissään. Ulkomailla vietetty aika oli keskeinen osa mustaa modernismia, sillä se antoi kriittisiä välineitä oman kotimaan rotu-, sukupuoli- ja luokkasuhteiden tarkasteluun. Pohjoismaista kirjoitettuja kuvauksia ei kuitenkaan ole juurikaan tutkittu, vaikka usealla Harlemin renessanssin kirjailijalla oli sekä henkilökohtaisia että intertekstuaalisia kytköksiä alueelle. Artikkelissa tulkitsen Langston Hughesin, Nella Larsenin, Roy de Coverleyn ja Jessie Fausetin fiktiivisiä ja omaelämäkerrallisia tekstejä, minkä lisäksi tutkin afrikkalaisamerikkalaisia ja suomalaisia sanomalehtikuvauksia NMKY:n vuoden 1926 maailmankonferenssista, joka järjestettiin Helsingissä. Esitän, että matkustamisen ja kotiinpaluun representaatiot kyseenalaistavat kodin ja kotimaan käsitteet Yhdysvaltojen segregaatiokontekstissa, jossa afrikkalaisamerikkalaiset nähtiin toisen luokan kansalaisina. Samalla ne tuovat esiin, minkälaisia toiveita afrikkalaisamerikkalaiset modernistit liittivät Pohjoismaihin 1900-luvun alkupuolella.

Osasto
Artikkelit
Julkaistu
huhti 9, 2024
Viittaaminen
Pöllänen, I. (2024). Matka Pohjoismaihin ja kotiinpaluun vaikeus afrikkalaisamerikkalaisessa modernismissa . AVAIN - Kirjallisuudentutkimuksen aikakauslehti, 21(1), 32–53. https://doi.org/10.30665/av.141617