Kohti ihmistä laajempaa kotia

Ekokriisin mittakaava ja kodin affektit Stanley Crawfordin ja Joy Williamsin romaaneissa

  • Laura Oulanne Helsingin yliopisto / Turun yliopisto
Avainsanat: Koti, fenomenologia, utopia, dystopia, ympäristö, affekti, mittakaava, Yhdysvaltain kirjallisuus, ympäristöliike, ympäristöetiikka

Abstrakti

Koti toimii oletusarvoisesti näyttämönä intiimeille tunteille ja ihmissuhteille, ja siihen liitetään useita sukupuolittuneita arvoja. Artikkeli kysyy, miten ajallisia ja tilallisia skaaloja venyttävä kerronta voi siirtää perinteisesti kotiin liitettyjä affekteja ja arvoja ihmistä laajempaan kontekstiin, ja missä määrin tämä uudelleenkuviteltu koti voi tukea paitsi ihmiskeskeisyyttä vastustavaa, myös feminististä ajattelua. Tartun kahteen tutkimukselliseen katveeseen jääneeseen, omilla tavoillaan ekokriisin motiiveja hyödyntävään teokseen nykyisenlaisen ympäristötietoisuuden syntyvuosikymmeniltä. Stanley Crawfordin Log of the S.S. The Mrs Unguentine (1972) on avioliittokuvauksen tyylilajia parodioiva kertomus, joka sijoittuu vedenpaisumuksen jälkeisellä merellä seilaavalle proomulle, ja jossa perhe-elämän ja kotityön problematiikka sulaa kuvauksiin laivalle rakentuvan fantastisen ekosysteemin vaiheista. Joy Williamsin Breaking and Entering -romaanissa (1988) rakoilevan avioliiton näyttämönä sitä vastoin toimii hitaasti mereen uppoava Floridan rannikko ja rikkaiden talot, joihin sen päähenkilöt murtautuvat asumaan. Artikkeli tarkastelee kirjallisuutta affektien ja arvojen uudelleenkuvittelun potentiaalisena alueena ja kytkee ekonarratologisen keskustelun kerronnan mittakaavoista kirjallisuuden kotikuvausten feministiseen tarkasteluun.

Osasto
Artikkelit
Julkaistu
huhti 9, 2024
Viittaaminen
Oulanne, L. (2024). Kohti ihmistä laajempaa kotia: Ekokriisin mittakaava ja kodin affektit Stanley Crawfordin ja Joy Williamsin romaaneissa. AVAIN - Kirjallisuudentutkimuksen aikakauslehti, 21(1), 70–89. https://doi.org/10.30665/av.141655