Litteraturvetenskap vid Åbo Akademi – ett ämne med många ansikten

  • Claes Ahlund Åbo Akademi

Abstrakti

Ämnet litteraturvetenskap omfattar hela den ”allmänna”, d.v.s. västerländska litteraturen, men den forskning som bedrivits har i stor utsträckning varit inriktad på den svenskspråkiga litteraturen i Finland – och i Sverige. Områden som ägnats ett mera omfattande intresse är bl.a. nlandssvensk dramatik och lyrik, kritikhistoria, barn- och ungdomslitteratur, litteratursociologi med inriktning på opinionsbildning och propa- ganda samt ekokritik. Litteraturvetenskapen vid Åbo Akademi var tidigt ute med undervisning och forskning i barn- och ungdomslitteratur.

Osasto
Kirjallisuusoppiaineet esittäytyvät
Julkaistu
huhti 3, 2017
Viittaaminen
Ahlund, C. (2017). Litteraturvetenskap vid Åbo Akademi – ett ämne med många ansikten. AVAIN - Kirjallisuudentutkimuksen Aikakauslehti, 2017(1), 80–81. https://doi.org/10.30665/av.66196