Naisten kirjoittaman kirjallisuuden ylirajainen vastaanotto

Kohti kirjallisten toimijuuksien historiaa

  • Viola Parente-Čapková Turun yliopisto

Artikkelini tarkastelee, minkälaisia uusia lähestymistapoja kirjallisuushistoria vaatii silloin kun lähtökohtana on ylirajaisen kirjallisen kentän kartoitus, laajasti ja ylirajaisesti ymmärretty kirjallinen vastaanotto sekä naisten toimijuus kirjallisella kentällä. Pohdin keskusta–periferia-dynamiikkaa eurooppalaisessa kehikossa ja kysyn, mitä hyötyä laajoihin aineistoihin perustuvista, digitaalisia työkaluja ja virtuaalisia tutkimusympäristöjä hyödyntävistä menetelmistä voi olla ylirajaisen kirjallisuushistorian yhteydessä. Varsinaisena tutkimusaineistonani toimivat kirjastokokoelmat, jotka nähdään 1800- ja 1900-luvun vaihteen naisten kirjoittaman kirjallisuuden vastaanottoaineiston tärkeänä osana. Keskityn Turun kaupunginkirjaston vanhaan kokoelmaan, varsinkin sen yhteen osaan, Gustav Cygnaeuksen kokoelmaan. Artikkeli osoittaa, mitä uutta digitaalisten työkalujen kehittäminen ja kriittinen käyttö sekä Franco Morettin teorioista tutun ”kaukolukemisen” ja perinteisemmän lähilukemisen yhdistäminen voivat tuoda laajojen vastaanottoaineistojen tutkimukseen ja sen myötä kirjallisuushistoriallisiin keskusteluihin.

Osasto
Artikkelit
Julkaistu
helmi 11, 2018