Voiko katse raiskata?

Sukupuolittuneen vallan ja seksuaalisen väkivallan feministinen kritiikki Ulli Lustin omaelämäkerrallisessa sarjakuvassa Tänään on loppuelämäsi viimeinen päivä

  • Anna Vuorinne Turun yliopisto
Avainsanat: sarjakuvat, omaelämäkerrat, feminismi, seksuaalinen väkivalta, valtasuhteet

Abstrakti

Artikkelissa tarkastellaan sukupuolittuneen vallan ja seksuaalisen väkivallan käsittelyä Ulli Lustin sarjakuvassa Tänään on loppuelämäsi viimeinen päivä (Heute ist der letzte Tag vom Rest deines Lebens, 2009). Artikkeli selvittää, millaisia välineitä omaelämäkerrallinen sarjakuva tarjoaa feministiselle kritiikille ja identiteettipolitiikalle. Lustin teosta tulkitaan suhteessa feministisen sarjakuvan ja tunnustuskirjallisuuden perinteeseen. Analyysin keskiössä ovat teoksen juonelliset ja visuaaliset motiivit, joiden avulla sukupuolirooleja ja sukupuolten välisiä valtasuhteita tematisoidaan. Lähtökohtana on ymmärrys sarjakuvasta multimodaalisena kertomusmuotona, jossa merkitykset muodostuvat kuvan, sanan ja tilan yhteispelissä.

Artikkelissa tarkastellaan ensiksi sitä, miten sukupuolten välisiä valtasuhteita ja seksuaalista väkivaltaa kuvataan. Toiseksi analysoidaan, millaisia muutoksia päähenkilön feministinen herääminen synnyttää kerronnassa. Lopuksi tutkitaan, millä tavoin teos kritisoi sukupuolittuneiden valtarakenteiden taustalla vaikuttavia kulttuurisia käytäntöjä. Artikkeli osoittaa, että sarjakuvailmaisu soveltuu monin tavoin sukupuolittuneen vallankäytön ja seksuaalisen väkivallan havainnoimiseen ja kritisoimiseen.

Osasto
Artikkelit
Julkaistu
kesä 26, 2018
Viittaaminen
Vuorinne, A. (2018). Voiko katse raiskata? Sukupuolittuneen vallan ja seksuaalisen väkivallan feministinen kritiikki Ulli Lustin omaelämäkerrallisessa sarjakuvassa Tänään on loppuelämäsi viimeinen päivä. AVAIN - Kirjallisuudentutkimuksen aikakauslehti, 2018(2), 6–27. https://doi.org/10.30665/av.73017