Vuoden 2015 ”pakolaiskriisi” ja sarjakuva-aktivismi Suomessa

Auttamishalu, antirasismi ja turvapaikanhakijoiden äänet

  • Ralf Kauranen Turun yliopisto
  • Olli Löytty Turun yliopisto
  • Aura Nikkilä Turun yliopisto
  • Anna Vuorinne Turun yliopisto
Avainsanat: sarjakuva, siirtolaisuus, aktivismi, pilakuvat

Abstrakti

Syksyn 2015 niin sanottu pakolaiskriisi herätti suomalaisen sarjakuvakentän aktiivit toimimaan. Aktiivisuus näkyi muuttoliikettä käsittelevinä sarja- ja pilakuvina, julkaisu- ja näyttelytoimintana, sarjakuvaoriginaalien myymisenä turvapaikanhakijoiden auttamiseksi sekä turvapaikanhakijoille suunnattuina työpajoina. Artikkelissa kuvataan ja analysoidaan sarjakuvakentällä syntyneitä reaktioita ja tulkitaan toimintaa esteettisen kosmopolitanismin käsitteen avulla, jolla tarkoitetaan paitsi taiteelle ominaista mielikuvituksen ja kuvittelun rajattomuutta, myös taiteen mahdollisuuksia käsitellä siirtolaisuuden ja liikkeen läpäisemää maailmaa. Vaikka näkökulmamme on taiteensosiologinen, siinä analysoidaan tilanteessa syntyneitä sarjakuvia myös tekstilähtöisesti. Analysoitavina ovat ajankohtaiset pilakuvat, Suomen sarjakuvaseuran antirasistinen Nyt riittää!-pamfletti, Sami Nyyssölän ja Anssi Vieruahon irakilaisen turvapaikanhakijan pakoa kuvaava 24 päivää-albumi sekä työpajoissa valmistuneet ns. ruohonjuurisarjakuvat.

Artikkelissa esitämme, että auttamishaluna näkyvä avoimuus tulijoita kohtaan, paikalliseen poliittiseen keskusteluun osallistuminen antirasistisesta näkökulmasta ja pyrkimykset tuoda turvapaikanhakijoiden omat kuvaukset kokemuksistaan osaksi julkista keskustelua perustuvat sarjakuvakulttuurille ominaiseen transnationaaliseen yhteisöllisyyteen. Samalla tällaiset auttamisen tavat voi tulkita taiteen, ja tässä erityisesti sarjakuvakerronnan, kosmopoliittisuudesta kumpuavaksi eettiseksi näkökulmaksi.

Osasto
Artikkelit
Julkaistu
maalis 25, 2019
Viittaaminen
Kauranen, R., Löytty, O., Nikkilä, A., & Vuorinne, A. (2019). Vuoden 2015 ”pakolaiskriisi” ja sarjakuva-aktivismi Suomessa: Auttamishalu, antirasismi ja turvapaikanhakijoiden äänet. AVAIN - Kirjallisuudentutkimuksen aikakauslehti, 16(1), 4–27. https://doi.org/10.30665/av.74151