Lu-vuoren todelliset kasvot

Maiseman käsite Tang- ja Song-kausien kiinalaisessa luontorunoudessa

  • Tero Tähtinen Tampereen yliopisto
Avainsanat: kiinalainen runous, maisema, luontorunous, kiinalainen estetiikka

Abstrakti

Artikkelini käsittelee maiseman käsitettä kiinalaisessa, erityisesti Tang- ja Song-dynastioiden luontorunoudessa. Toisin kuin länsimaisessa perinteessä, missä maisema määrittyy udein visuaalisesti havaittuna staattisena "tauluna", kiinalainen perinne näkee maiseman energeettisenä kenttänä, jossa vastakohtaiset voimat tulevat päättymättömään "korrelaatioiden leikkiin" keskenään. Yhtenä keskeisenä pyrkimyksenäni on osoittaa, että kiinalaisessa maisemaorientaatiossa ihminen ei ole vain passvinen tarkkailija ("katsoja") vaan olennainen osa villin luonnon kosmologiaa.

Teoreettisena taustana hyödynnän erityisesti ranskalainen sinologin François Jullienin teosta Living off Landscape, joka on ensimmäinen länsimaisen tutkijan yritys ymmärtää ja hahmottaa kiinalainen käsitys "vuorten-vesien" holistisesta kokonaisuudesta. Jullienin teoriat ovat ajoittain sangen korkealentoisia, ja yksi artikkelini pyrkimyksistä on havainnollistavien runoesimerkkien avulla konkretisoida ja täsmentää hänen näkemyksiään. Lisäksi runoanalyysieni kautta haluan kehitellä hänen ajatuksiaan edelleen suhteessa kiinalaiseen filosofiaan ja poetiikkaan.

Osasto
Artikkelit
Julkaistu
maalis 25, 2019
Viittaaminen
Tähtinen, T. (2019). Lu-vuoren todelliset kasvot: Maiseman käsite Tang- ja Song-kausien kiinalaisessa luontorunoudessa. AVAIN - Kirjallisuudentutkimuksen Aikakauslehti, 16(1), 60–81. https://doi.org/10.30665/av.75072