Det nordiska i isländsk litteratur

En estetisk diskurs med ursprung i 1800-talet

  • Sveinn Yngvi Egilsson Islands university

Abstrakti

Denna essä fokuserar föreställningen om det nordiska i isländsk litteratur från 1800-talet och framåt. Den uppehåller sig särskilt vid det sublimas estetik och hävdar att den kan anses vara en gemensam nämnare för många litterära gestaltningar av Island och Norden. Några av de huvudsakliga företrädarna för denna estetik i isländsk 1800-talslitteratur diskuteras, varefter dess vidare utveckling under senare tid skisseras. Genom att betrakta ett antal litterära verk från 1900- och 2000-talet för essän fram tanken om att det sublimas estetik, i förändrad form, kan anses leva vidare i den isländska litteraturen ända fram till i dag.

Osasto
Katsaukset - Översikter
Julkaistu
syys 30, 2018
Viittaaminen
Egilsson, S. Y. (2018). Det nordiska i isländsk litteratur: En estetisk diskurs med ursprung i 1800-talet. AVAIN - Kirjallisuudentutkimuksen Aikakauslehti, (3), 94-105. Noudettu osoitteesta https://journal.fi/avain/article/view/75231