Emansipaatiota vai etnifiointia?

Kielellistä rajankäyntiä pohjoismaisessa kirjallisuudessa

  • Satu Gröndahl Uppsalan yliopisto

Abstrakti

Saamelaisten Kirjailijoiden Seura (Sámi Girječálliid Searvi) päätti tämän vuoden huhtikuussa, että siihen voi kuulua vain saameksi kirjoittavia kirjailijoita. Seuran mukaan näin haluttiin osoittaa, että saamen kieli on tärkeä. 

Tänä päivänä pidämme kuitenkin monikielisyyttä ja ylirajaisuutta itsestään selvinä lähtökohtina pohjoismaisten kulttuurien kentässä. Sitten 1900-luvun jälkipuoliskon ovat sellaiset yhteiskunnalliset doktriinit kuten monikulttuurisuus, monikielisyys, kulttuurienvälisyys ja kansainvälisyys hallinneet pohjoismaisten valtioiden virallista ja kulttuurista diskurssia. Ajatus homogeenisesta kansallisvaltiosta on vanhentunut ja epädemokraattinen, ja se koetaan osin rasistisenakin. Ovatko pohjoismaisen kirjallisuuden kentät taantumassa, vai miten on ymmärrettävä yksikielisyys eri kirjallisten yhteisöjen ajankohtaisena, eksplisiittisenä normina?

Osasto
Katsaukset - Översikter
Julkaistu
syys 30, 2018
Viittaaminen
Gröndahl, S. (2018). Emansipaatiota vai etnifiointia? Kielellistä rajankäyntiä pohjoismaisessa kirjallisuudessa. AVAIN - Kirjallisuudentutkimuksen Aikakauslehti, (3), 106-113. Noudettu osoitteesta https://journal.fi/avain/article/view/75232