Post scriptum: Senmodern spatialitet i finlandssvensk prosa

  • Kristina Malmio Helsingin yliopisto

Abstrakti

I maj 2018 anlände antologin Nordic Literature. A Comparative History. Volume I: Spatial Nodes (2017) på posten. Boken fokuserar ett geografiskt område och dess litteratur med utgångspunkt i ett spatialt grepp, ”nodes” (noder). Enbart första delen, redigerad av Thomas A. Dubois och Dan Ringgaard, och med Steven P. Sondrup och Mark B. Sandberg som ansvariga redaktörer, omspänner mer än 700 sidor med texter av en stor skara litteraturforskare från USA, Europa och Norden (se min recension av verket i denna tidskrift). Boken har varit under arbete sedan början av 2000-talet. Redan långt innan den utkom gav Nordic Literature emellertid upphov till närbesläktad forskning, bland annat den av Leena Kirstinä redigerade antologin Nodes of Contemporary Finnish Literature (2012), som inspirerats av Sondrups och Sandbergs tankar samt av 2000-talets spatiala omstrukturering av litteraturhistorieskrivningen. 

Jag kommer här att beskriva forskningsprojektets utgångspunkter och några av dess resultat samt relatera våra fynd till den nordiska forskningen i samtidslitteratur.

Osasto
Raportit - Rapporter
Julkaistu
syys 30, 2018
Viittaaminen
Malmio, K. (2018). Post scriptum: Senmodern spatialitet i finlandssvensk prosa. AVAIN - Kirjallisuudentutkimuksen Aikakauslehti, (3), 162-171. Noudettu osoitteesta https://journal.fi/avain/article/view/75241