Vade mecum - käsikirjoja matkakirjallisuuden tutkijoille

  • Ilona Lindh Helsingin yliopisto
Avainsanat: matkakirjallisuus, matkakirjallisuuden tutkimus

Abstrakti

Charles Forsdick, Zoë Kinsley ja Kathryn Walchester (toim.): Keywords for Travel Writing Studies. A Critical Glossary. London: Anthem Press 2019, 347 s.

Alasdair Pettinger ja Tim Youngs (toim.): The Routledge Research Companion to Travel Writing. London: Routledge, Taylor & Francis Group 2019, 422 s.

Matkakirjallisuuden tutkimus elää vahvaa vaihetta. Siitä kertovat osaltaan tuoreet käsikirjat, jotka kokoavat yhteen koko joukon merkittäviä alan tutkijoita ja esittelevät laajasti tutkimuskentän moninaisia kysymyksiä. Anthem Press on julkaissut sadan avainsanan kriittisen sanaston Keywords for Travel Writing Studies (jatkossa Keywords) ja Routledge 25 artikkelin antologian The Routledge Research Companion to Travel Writing (jatkossa Research Companion). Aiheissa ja painotuksissa on yhtäläisyyksiä, mutta esitystavoiltaan ja tehtäviltään kirjat eroavat toisistaan. Molemmat kirjat nostavat esiin 1980–90-lukujen kriittisten tutkimussuuntausten, kuten postkolonialismin ja feminismin, merkityksen matkakirjallisuuden tutkimukselle, mutta keskittyvät myös esittelemään uusia lähestymistapoja ja luomaan näkymiä tulevaan. 

Osasto
Arvostelut
Julkaistu
joulu 8, 2019
Viittaaminen
Lindh, I. (2019). Vade mecum - käsikirjoja matkakirjallisuuden tutkijoille. AVAIN - Kirjallisuudentutkimuksen Aikakauslehti, 16(4), 114–117. https://doi.org/10.30665/av.86777