Matkakirjallisuuden kokemus ja maailma

Matkakirjallisuuden kokemus ja maailma

  • Kai Mikkonen Helsingin yliopisto
  • Ilona Lindh
Avainsanat: matkakirjallisuus, kirjallisuudentutkimus, tosiperäinen kertomus, matkakulttuuri, fiktio, matkakirjallisuuden tutkimus

Abstrakti

Matkakirjallisuus on perinteikäs ja alati uudistuva kirjallisuuden osa-alue, joka yhdistää omakohtaisuutta ja maailmaa koskevia havaintoja ainutlaatuisella tavalla. Tutkimuksen kannalta matkakirjallisuus on antoisa kohde, jonka kautta voi perehtyä esimerkiksi subjektiivisen tilan ja paikan kokemuksen, identiteetin, vierauden kohtaamisen ja kulttuurisen vuorovaikutuksen kuvaukseen kirjallisuuden keinoin. Läheinen yhteys historiankirjoitukseen, matkustamisen historiaan ja kartografiaan, taidehistoriaan, maantieteeseen sekä etnografiaan on ilmeinen, mutta aihepiiri tarjoaa runsaasti haastavia kysymyksiä myös tietokirjallisuuden, kertomuksen ja omaelämäkerrallisen kirjoittamisen tutkijoille.

Osasto
Pääkirjoitus
Julkaistu
joulu 8, 2019
Viittaaminen
Mikkonen, K., & Lindh, I. (2019). Matkakirjallisuuden kokemus ja maailma: Matkakirjallisuuden kokemus ja maailma. AVAIN - Kirjallisuudentutkimuksen Aikakauslehti, 16(4), 3–5. https://doi.org/10.30665/av.87378