Avaimen teemanumero: Metsä

  • Elsi Hyttinen Turun yliopisto
  • Karoliina Lummaa Turun yliopisto
Avainsanat: kirjoituskutsu, metsä

Abstrakti

Metsäkeskustelu kohisee kiivaana tutkimuksessa, julkisuudessa, luonnonvara-alalla ja kansalaisjärjestöissä. Hiilensidonnan, biodiversiteetin kannattelun ja biotaloudellisten lupausten rinnalla metsiin liitetään yhä enemmän terveydellisiä, kokemuksellisia, kulttuurisia ja hengellisiäkin merkityksiä. Metsät ovat edelleen tarinoiden, laulujen ja runon paikkoja – näinä kiistanalaisina aikoina yhä näkyvämmin ja vaikuttavammin.

Kulttuurisen metsätutkimuksen menetelmät ovat parhaillaan moninaistumassa humanistisen ympäristötutkimuksen myötä: mainittu ala hyödyntää esimerkiksi queer-näkökulmia, intersektionaalisuutta, tieteidenvälisyyttä ja uusmaterialistisia käsitteellistyksiä. Näin myös suomalaiseen metsäaiheiseen kaunokirjallisuuteen ja sen tutkimukseen avautuu uusia näköaloja.

Metsiin, metsäkirjallisuuteen ja metsäkulttuureihin liittyvän kasvavan kiinnostuksen vuoksi Avaimen numeron 4/2020 teemana on Metsä. Lehdessä julkaistaan tutkimusartikkeleita ja muita kirjoituksia, jotka käsittelevät kaunokirjallisia metsiä teoreettisesti ja metodologisesti kokeilevista näkökulmista. Pääosa lehden sisällöstä ja kirjoittajista on lyöty lukkoon jo teemanumeroa ideoitaessa, mutta täten avaamme myös muille kirjoittajille mahdollisuuden osallistua numeroon. Lähetä 1500 merkin abstrakti teemanumeron toimittajille, Elsi Hyttiselle (elshyt@utu.fi) ja Karoliina Lummaalle (sakalu@utu.fi) 1.7.2020 mennessä. Abstraktista tulee käydä ilmi tutkimusmateriaali, mihin keskuste- luun teksti osallistuu eli ensisijainen teoreettinen viitekehys, metodi sekä artikkelin pääkysymys. Valitsemme lehteen mahdollisesti sopivat ehdotukset viikon sisällä deadlinen jälkeen. Valmiiden kirjoitusten aikaraja on 15.8.2020.

Osasto
Kirjoituskutsut
Julkaistu
huhti 27, 2020
Viittaaminen
Hyttinen, E., & Lummaa, K. (2020). Avaimen teemanumero: Metsä. AVAIN - Kirjallisuudentutkimuksen Aikakauslehti, 17(1), 71. https://doi.org/10.30665/av.91525