Rajojen ja liikkumisen kokemusten jäljillä

Kadonnut kinnas ja muita tarinoita

  • Tuulikki Kurki Itä-Suomen yliopisto
Avainsanat: monitieteinen rajatutkimus, liikkuvuus, materiaalinen kulttuuri

Abstrakti

Kadonnut kinnas ja muita tarinoita on tutkimusta ja taidelähtöisiä menetelmiä yhdistävä hanke, joka tarkastelee rajojen ja liikkumisen kokemuksia sekä uusien naapuruuksien ja dialogin rakentumista esineiden ja esineistä kertomisen kautta.

Osasto
Raportit
Julkaistu
kesä 25, 2020
Viittaaminen
Kurki, T. (2020). Rajojen ja liikkumisen kokemusten jäljillä: Kadonnut kinnas ja muita tarinoita. AVAIN - Kirjallisuudentutkimuksen Aikakauslehti, 17(2), 86–89. https://doi.org/10.30665/av.91775