Kirjoituskutsu Avaimen teemanumeroon 2/2021: Kirjallisuus digitaalisissa ympäristöissä

  • Anna-Leena Toivanen Itä-Suomen yliopisto
Avainsanat: kirjoituskutsu, digitaaliset ympäristöt

Abstrakti

2020-luvun ihminen lähtökohtaisesti uppoutunut digitaalisen teknologian tuottamiin ja muovaamiin ympäristöihin – myös silloin, kun emme ole suoraan tekemisissä niiden kanssa käyttöliittymien välityksellä. Digitaalisten teknologioiden läpitunkeva ”ympäristöllisyys” näyttäytyykin inhimillisten ja ei-inhimillisten toimijoiden moninaisena yhteistyönä verkostoissa, joita mikään yksittäinen taho ei suoraan hallinnoi tai ohjaa.

Kirjallisuudentutkimuksen piirissä on pohdittu esimerkiksi luku- ja kirjoitustaitoa muuttuvassa mediaympäristössä, verkkolukemisen eroja verrattuna painettuun romaaniin sekä kirjallisuuden paikkaa digitaalisessa ajassa ylipäätään. Kybertekstiteoria on tarjonnut välineitä ohjelmoitujen tekstien rakenteen erittelyyn, ja menetelmällisyyden tutkimus on paneutunut analogisten ja digitaalisten tekstien ”ohjelmoituun” tuottumiseen. Tämä aiempi tutkimuskenttä tarjoaa hyvän pohjan uusille, ympäristöllisemmille näkökulmille, joihin tämä numero painottuu.

Numero pyrkii päivittämään aiempaa ymmärrystämme siitä, missä ja millaisin ehdoin kirjallisuus ajassamme tulee luetuksi, kirjoitetuksi, koetuksi ja jaetuksi. Digitaalisena aikana vakiintuneita näkemyksiä kaunokirjallisuuteen liittyvästä toimijuudesta tuleekin tarkastella kriittisesti ja laajentaa. Teemanumeron pyrkimys on sekä toteuttaa tätä tehtävää että koota yhteen aihepiirin tutkijoita ympäri kotimaista yliopistokenttää.

Referee-artikkeleiksi tarkoitetut käsikirjoitukset ovat pituudeltaan 20 000–40 000 merkkiä välilyönteineen. Kirja-arvostelujen ohjepituus on 5000–7000 merkkiä välilyönteineen. Katsauksien, esseiden ja muiden vapaamuotoisempien kirjoitusten laajuudesta sovitaan numeron päätoimittajien kanssa. Avaimen ohjeet kirjoittajille löytyvät lehden journal.fi-sivuilta: https://journal.fi/avain/about/submissions.

Teemanumeron artikkeliehdotusten kalmanlinja on 31.10.2020, muiden kirjoitusten 31.12.2020.

Ehdotukset referee-artikkeleiksi lähetetään sähköisesti valmiin käsikirjoituksen muodossa. Ehdotukset esseiden, katsausten, arvostelujen ja haastat- telujen aiheista voivat olla vapaamuotoisempia, mutta niitä voi lähettää myös valmiina.

Teemanumeron ehdotukset lähetetään numeron vieraileville päätoimittajille, Hanna-Riikka Roineelle (hanna.roine(at)helsinki.fi) ja Laura Piipolle (laura.piippo(at)jyu.fi). Kirjoituksia koskevissa kaikissa kysymyksissä voi niin ikään olla yhteydessä vieraileviin päätoimittajiin.

Osasto
Kirjoituskutsut
Julkaistu
kesä 25, 2020
Viittaaminen
Toivanen, A.-L. (2020). Kirjoituskutsu Avaimen teemanumeroon 2/2021: Kirjallisuus digitaalisissa ympäristöissä. AVAIN - Kirjallisuudentutkimuksen Aikakauslehti, 17(2), 110. https://doi.org/10.30665/av.91833