Etsimme ehdotuksia Eloren numeron 2/2025 teemaksi!

2024-02-01

Elore on kaksi kertaa vuodessa ilmestyvä folkloristiikan ja lähialojen verkkolehti (JUFO 2), jota julkaisee Suomen Kansantietouden Tutkijain Seura ry. Eloren julkaisukielet ovat suomi ja ruotsi. Artikkelien toimittamisessa käytetään asiantuntija-arvioijia. Vuoden 2025 toinen numero ilmestyy joulukuussa.

Teemanumero kokoaa yhteen valittua aihetta käsitteleviä vertaisarvioituja artikkeleja (vähintään kolme, pituus 6000–8000 sanaa), ja sisältää myös teemanumeron toimittajien kirjoittaman saatteen. Teemanumeroon voi sisältyä myös katsausartikkeleja, hanke-esittelyjä tms. Teemanumeron kirjoittajien valinta voidaan toteuttaa joko avoimena kirjoituskutsuna tai kutsumalla kirjoittajiksi aihealueen asiantuntijoita.

Teemanumero toimitetaan yhteistyössä lehden päätoimittajien kanssa.

- Päätoimittajat vastaavat referee-menettelyyn tarjottujen artikkelien arviointiprosessista (etsivät arvioijat ja hoitavat yhteydenpidon kirjoittajiin prosessin aikana) sekä kirjoittavat pääkirjoituksen.

- Teemanumeron toimittajat vastaavat

  • kirjoittajakutsun lähettämisestä tarvittaessa
  • arviointiin lähetettävien käsikirjoitusten valinnasta
  • ei-referee artikkelien kommentoinnista ja arvioinnista
  • teemanumeron johdannon laatimisesta

Numerossa voidaan julkaista myös teeman ulkopuolisia artikkeleja ja katsauksia, joiden toimituksesta vastaa Eloren artikkelitoimitus.

Lähetä ehdotuksesi teemanumerosta Eloren päätoimittajille (pihla.siim@ut.ee ja tuukka.karlsson@helsinki.fi) viimeistään 15.3.2024.

Teemanumeroesityksestä tulisi käydä ilmi seuraavat tiedot:

  • teemanumeron otsikko
  • vierailevien toimittajien nimet, organisaatiot ja yhteystiedot
  • kuvaus ehdotetusta teemasta ja sen ajankohtaisuudesta
  • lista mahdollisista teemanumeroon tulevista artikkeleista (jos jo tiedossa)

Päätoimittajat tekevät päätöksen teemanumerosta huhtikuun aikana toimituskuntaa kuultuaan. Teemanumeron aikataulusta sovitaan tarkemmin toimittajien kanssa, mutta artikkelikäsikirjoitusten tulisi olla valmiita arviointikierrokselle viimeistään elokuun 2025 lopussa.