Omaelämäkerrallinen materiaalisuus ja kodin merkitykselliset esineet

Kirjoittajat

DOI:

https://doi.org/10.30666/elore.142666

Avainsanat:

omaelämäkerrallisuus, sommitelma, koti, esineet, affekti, materiaalisuus, kuratointi

Abstrakti

Artikkelimme käsittelee omaelämäkerrallista materiaalisuutta eli oman elämänhistorian kietoutumista esineisiin ja materiaalisuuteen kodin kontekstissa. Analysoimme artikkelissa Elämäni esineet -keruun omaelämäkerrallisia tekstejä. Kysymme, millaiset esineet ovat omaelämäkerrallisia ja miten omaelämäkerrallisuus vaikuttaa kodin esinesuhteisiin. Hahmottelemme kaksivaiheisessa analyysissämme ensin keruun vastauksissa esille tuotujen esineiden kategorioita, jotka laskimme ja visualisoimme Voyant tools -työkalun avulla, ja tämän jälkeen syvennyimme teemoittain siihen, millaisia omaelämäkerrallisia aineksia ja kokemuksia kodin esineisiin liitetään. Sovellamme analyysissämme omaelämäkerrallisen materiaalisuuden ja kodin kuratoinnin näkökulmia. Pohdimme myös esineisiin liittyviä tunteita, muistoja ja aikakerrostumia suhteessa kotien esinemaailmaan ja esineympäristön muutoksiin.

Tiedostolataukset

Julkaistu

2024-06-19

Viittaaminen

Koskinen-Koivisto, E., & Kajander, A. (2024). Omaelämäkerrallinen materiaalisuus ja kodin merkitykselliset esineet . Elore, 31(1), 27–44. https://doi.org/10.30666/elore.142666

Numero

Osasto

Artikkelit