Omaehtoisen muistamisen materiaalisuus ja monimediaisuus

Muistitietotutkimus ja uusmaterialismi

Kirjoittajat

DOI:

https://doi.org/10.30666/elore.89039

Abstrakti

Artikkelissa tarkastellaan muistelun materiaalisuutta, monimediaisuutta sekä medioiden yhteistoimintaa ja tarjoumia (affordance) kolmen tapausesimerkin kautta, jotka kaikki edustavat omaehtoista muistamista. Tämän lisäksi artikkelissa sovelletaan väljästi uusmaterialismin teorioita omaehtoisen muistamisen tutkimukseen. Artikkelissa kysytään ensinnäkin, mitä muistelun materiaalisuus ja monimediaisuus tarkoittaa? Toiseksi kysytään, minkälaisia merkityksiä muistamisen medioiden yhteistoiminnan ja tarjoumien analyysi tuo esiin omaehtoisesta muistelusta ja historian tuottamisesta? Artikkelin tavoitteena on myös pohtia, mitä uusia näkökulmia uusmaterialismin teoriat avaavat muistitietotutkimukselle ja sitä kautta monipuolistaa suomalaisen muistitietotutkimuksen piirissä käytyjä, voimakkaasti muistelun kielelliseen ja kerronnalliseen ulottuvuuden keskittyviä keskusteluja.

Kirjoittajien biografiat

Ulla Savolainen, Helsingin yliopisto

Dosentti, Suomen Akatemian tutkijatohtori

Karina Lukin, Itä-Suomen yliopisto

Dosentti, yliopistotutkija

Anne Heimo, Turun yliopisto

Folkloristiikan professori

Tiedostolataukset

Julkaistu

2020-05-29

Viittaaminen

Savolainen, U., Lukin, K., & Heimo, A. (2020). Omaehtoisen muistamisen materiaalisuus ja monimediaisuus: Muistitietotutkimus ja uusmaterialismi. Elore, 27(1), 60–84. https://doi.org/10.30666/elore.89039

Numero

Osasto

Artikkelit