Vol 31 Nro 1 (2024)

					Näytä Vol 31 Nro 1 (2024)

Eloren kevään 2024 numero on vapaateemainen ja tarjoaa neljä vertaisarvioitua artikkelia, joiden aiheet valaisevat kulttuuriperinnön, arjen esinesuhteiden, kielellisten identiteettien ja karjalais-suomalaisen tietäjäperinteen eri puolia. Siria Kohonen esittää näkemyksen tietäjien luonnonnostatuksesta kognitiivisen uskontotieteen teorioiden ja arkistoaineiston valossa. Eerika Koskinen-Koivisto ja Anna Kajander tutkivat Elämäni esineet -keruun vastauksia kaksitasoista analyysiä käyttäen, keskittyen kodin esineiden kuratointiin ja niiden omaelämäkerrallisuuteen. Stina Savolaisen laatima artikkeli vie meidät Pohjanmaan ruotsinkielisten nuorten aikuisten kokemusmaailmaan ja tuo näkyville heidän arjessaan kohtaamansa kielellisen eriarvoistamisen. Artikkelitarjonnan päättää Piia Pentin analyysi Naantalin asukkaiden vaikeasti sanoitettavien, kaupunkitilaa määrittävien kokemusten suhteesta viralliseen ja kontrolloituun kulttuuriperintöpuheeseen.

 

Kansikuva Petja Kauppi 2024

Julkaistu: 2024-06-19

Katsaukset