Kaupunkiperintö kokemusarvona

Mitä arjen kokemuksellisuus kertoo kaupunkilaisten suhteesta perintöön?

Kirjoittajat

DOI:

https://doi.org/10.30666/elore.142091

Avainsanat:

kaupunkikansatiede, kaupunkitila, kaupunkiympäristö, kokemustieto, arvottaminen, kaupunkiperintö

Abstrakti

Tarkastelen artikkelissani asukkaiden tapoja arvottaa kaupunkiperintöä. Kiinnitän erityistä huomioita kokemusarvoon, jota tarkastelen suhteessa sosiaaliseen arvoon ja auktorisoituun perintödiskurssiin. Kysyn, mitä kokemusarvon kautta välittyvät arkiset arvottamisen tavat kertovat asukkaiden suhteesta kaupunkiperintöön sekä miten kokemusarvon huomioiminen muovaa käsitystämme kaupunkiperinnöstä. Käytän esimerkkitapauksenani Naantalin kaupunkia. Artikkelin empiirinen aineisto koostuu 26 teemakirjoituksesta ja kolmesta yhdessäkuljeskelusta. Osoitan, kuinka kaupunkiperinnön tarkastelu kokemusarvona auttaa tekemään näkyväksi kaupunkiperintöön kytkeytyviä jännitteitä ja konflikteja. Koska yksilön paikkasuhteella on aina kehollinen perusta, kehitän kokemusarvon käsitettä huomioimaan paremmin kaupunkiperintöön kytkeytyvän kehollisuuden. Tarkastelu rikastuttaa ymmärrystä kaupunkiperinnöstä ja paljastaa vivahteita, joille naantalilaisessa yhteisössä vahvasti jaettu auktorisoitu perintödiskurssi ei vielä jätä tilaa.

Tiedostolataukset

Julkaistu

2024-06-19

Viittaaminen

Pentti, P. (2024). Kaupunkiperintö kokemusarvona: Mitä arjen kokemuksellisuus kertoo kaupunkilaisten suhteesta perintöön?. Elore, 31(1), 45–65. https://doi.org/10.30666/elore.142091

Numero

Osasto

Artikkelit