Kinnas ja lääkeruisku

Esineet rajoihin ja liikkumiseen liittyvän ymmärryksen tuottamisen välineinä museonäyttelyn kontekstissa

Kirjoittajat

  • Tuulikki Kurki Itä-Suomen yliopisto

DOI:

https://doi.org/10.30666/elore.115633

Avainsanat:

museonäyttely, interaktiivisuus, materiaalisuus

Abstrakti

Artikkeli tarkastelee Kadonnut kinnas ja muita tarinoita -museonäyttelyä ja näyttelystä tehtyä, avoimesti saatavilla oleva virtuaalinäyttelyä. Näyttelyjen taustalla on vuosina 2018–2022 toteutettu Kadonnut kinnas ja muita tarinoita -hanke, joka tutki rajojen, liikkuvien identiteettien, dialogin ja uudenlaisten naapuruuksien teemoja etnografisten menetelmien sekä taidelähtöisten menetelmien keinoin. Artikkeli tarkastelee näyttelyjä interaktiivisina tiloina, joissa museovieraan toiminta vuorovaikutuksessa näyttelytilan esineiden ja tarinoiden kanssa toimii rajoihin ja liikkumiseen liittyvän refleksiivisen ymmärryksen muodostamisen välineenä. Artikkelin tavoitteena on myös pohtia teemoja, jotka voivat auttaa erilaisia tutkimushankkeita suunnittelemaan tulostensa esittämistä tai julkaisemista yhteistyössä esimerkiksi museoiden ja gallerioiden kanssa. Teoreettiselta taustaltaan artikkeli sijoittuu 2010-luvulle tyypillisen museopedagogiikan ja näyttelytoiminnan sekä uusmaterialistisen teoriakeskustelun leikkauspisteeseen.

Artikkelin aineistona on museonäyttelyiden saama vierailijapalaute. Artikkeli tuo esille, että museovieraan aktiivinen osallistuminen näyttelyn pelillisyyteen, dialogin luominen näyttelyn tarjoaman sanallisen, kuvallisen ja esineellisen informaation ja omien kokemusten välillä sekä eläytyminen ovat keskeisiä keinoja näyttelyn teemojen ymmärtämiseksi ja vastaanottamiseksi holistisesti sekä edellytyksiä toisen kokemuksen ymmärtämiseksi. Vastaavasti passiivinen näyttelyn vastaanotto johtaa helposti kokemukseen, ettei kävijä saa mitään irti näyttelystä ja se jää vieraaksi ja etäiseksi.

Tiedostolataukset

Julkaistu

2022-06-23

Viittaaminen

Kurki, T. (2022). Kinnas ja lääkeruisku: Esineet rajoihin ja liikkumiseen liittyvän ymmärryksen tuottamisen välineinä museonäyttelyn kontekstissa. Elore, 29(1), 30–47. https://doi.org/10.30666/elore.115633