Vol 29 Nro 1 (2022): Arkipäivän esineet sekä rajojen ja liikkumisen kokemukset

					Näytä Vol 29 Nro 1 (2022): Arkipäivän esineet sekä rajojen ja liikkumisen kokemukset

Eloren 1/2022 teemanumero Arkipäivän esineet sekä rajojen ja liikkumisen kokemukset on syntynyt hankkeesta Kadonnut kinnas ja muita tarinoita – rajojen ja liikkumisen kokemukset sekä uudet naapuruudet. Tieteellistä tutkimusta ja taidelähtöisiä menetelmiä yhdistävässä hankkeessa on tarkasteltu erilaisten rajojen ja liikkumisen kokemuksia sekä uusien naapuruuksien ja dialogin rakentumista esineiden ja esineistä kertomisen kautta.

Tavoitteena on ollut, että tieteellinen tutkimus, taiteellinen työskentely ja taidelähtöisten menetelmien hyödyntäminen hankkeen eri vaiheissa voisivat yhdessä avata tutkimuskohteisiin (rajoihin, liikkuvuuteen, uusien naapuruuksien rakentumiseen ja dialogiin) sellaisia näkökulmia, joita tutkimus tai taide eivät voi yksinään tavoittaa.

Teemanumeron ulkopuolisissa artikkeleissa kuulostellaan Lammasjärven kalliomaalausten laulumaisemia, tarkastellaan Zoom-välitteisen ryhmähaastattelun kehkeytymistä sekä syvennytään vapaaehtoisen lapsettomuuden ja tulevaisuudenkuvien keskinäissuhteisiin.

Julkaistu: 2022-06-23

Koko numero

Pääkirjoitus

Teemanumeron saate

Teemanumeron hanke-esittely