Framtidsoro

En undersökning av reflektioner om barnfrihet

Kirjoittajat

  • Tove Ingebjørg Fjell Universitetet i Bergen

DOI:

https://doi.org/10.30666/elore.110843

Avainsanat:

Childfreedom, voluntary childlessness, family, fear of future, environmental issues

Abstrakti

I denna empiriska studie, med utgångspunkt i ett norskt forskningsmaterial, undersöks hur tankar om framtidsoro kommer till uttryck när det gäller frågan om att få barn. Med framtidsoro avses en ökad medvetenhet om olika framtidsscenarier, och denna antas handla om antingen oro för den egna personliga framtiden, eller oro för jordklotets och världens framtid, eller eventuella överlappningar mellan dessa två. Ett särskilt fokus är på barnfrihet, och på vilka sätt detta är kopplat till tankar om framtidsoro. Det empiriska forskningsmaterialet är hämtat från dagspress och en frågelista. I studien ställs frågor kring hur oron för framtiden återspeglas i medieinslag som handlar om att skaffa barn, och hur en grupp unga vuxna reflekterar kring framtidsoro och barn. De senaste decennierna har mediebidragen handlat om oro för den personliga framtiden, uttryckt som utsagor om karriär, resande och frihet som motiv till ett barnfritt val. I enskilda mediebidrag från 1990-talet och tidigt 2000-tal återfinns reflektioner om framtidsoro knutet till världens eller jordklotets framtid, och under de allra senaste åren dyker tankar upp om framtidsoro kopplade till klimatkrisen, miljöproblemen och överbefolkningen som motiv till att man inte borde skaffa barn. I frågelistmaterialet reflekterade de flesta som inte ville ha barn runt en framtidsoro kring den egna personliga friheten, en frihet från det som skulle begränsa deras liv och egna utveckling, medan färre pekade på en oro förbunden med jordklotets och världens framtid. Analysen av materialet visar att framtidsoro knutet till jordklotet och världen har blivit viktigare och tydligare, om än inte i väldigt hög grad. Det är emellertid inte alltid tal om antingen framtidsoro knutet till ens personliga framtid, eller framtidsoro knutet till klimatets eller världens framtid, utan att bägge former för framtidsoro kan förekomma samtidigt.

 

Nyckelord: framtidsoro, barnfrihet, frivillig barnlöshet, klima

Tiedostolataukset

Julkaistu

2022-06-23

Viittaaminen

Fjell, T. I. (2022). Framtidsoro: En undersökning av reflektioner om barnfrihet. Elore, 29(1), 137–150. https://doi.org/10.30666/elore.110843