Minuus ja menneet huoneet – Päiväkirjakirjoittaminen minuuden rakentamisena ja maailman säilyttäjänä

Maarit Leskelä-Kärki, Karoliina Sjö ja Liisa Lalu (toim.) 2020. Päiväkirjojen jäljillä. Historiantutkimus ja omasta elämästä kirjoittaminen.

Kirjoittajat

  • Johanna Kujala Turun yliopisto

DOI:

https://doi.org/10.30666/elore.122163

Abstrakti

Päiväkirjojen jäljillä. Historiantutkimus ja omasta elämästä kirjoittaminen -teos on kulttuurihistoriallisesti suuntautunut ja se on lähtökohdiltaan nykyisessä elämänkerronnan (life writing) tutkimuksessa, joka keskittyy tarkastelemaan monimuotoisia omaelämäkerronnallisia kirjoittamisen ja itsestä kertomisen tapoja. Tutkimuksellisesti teoksen artikkelit kiinnittyvät suomalaiseen ja eurooppalaiseen traditioon. Päiväkirjojen välittämät – sekä menneet että nykyiset – tunteet ja kokemuksellisuus ovat teoksen kantavana teemana. Ne ovat toisaalta tutkijan tarkastelussa päiväkirjojen riveíllä, ja toisaalta riveiltä luettu herättää tunteita, joita artikkeleiden kirjoittajat eivät myöskään jätä huomiotta.

Kirjan kirjoittajat ovat historian - , kirjallisuuden – ja kulttuurintutkijoita, pyrkimyksenään nähdä päiväkirjan kirjoittaminen laajassa historiallisessa kontekstissa. Teoksessa tarkastellut päiväkirjat edustavat pitkällä aikavälillä päiväkirjakirjoittamisen historiaa: vanhin teoksessa käsitelty päiväkirja luotaa antiikin ajan sotaretkien herättämiä tuntoja ja tuoreimmat sijoittuvat 2000-luvulle.

 

Tiedostolataukset

Julkaistu

2022-12-30

Viittaaminen

Kujala, J. (2022). Minuus ja menneet huoneet – Päiväkirjakirjoittaminen minuuden rakentamisena ja maailman säilyttäjänä: Maarit Leskelä-Kärki, Karoliina Sjö ja Liisa Lalu (toim.) 2020. Päiväkirjojen jäljillä. Historiantutkimus ja omasta elämästä kirjoittaminen. Elore, 29(2), 161–165. https://doi.org/10.30666/elore.122163