Eletty uskonto: Käytänteiden ja rakenteen dialektinen suhde Eletty uskonto -teoksessa

Vuola, Elina (toim.). 2020. Eletty uskonto. Arjen uskonnollisuudesta ja sen tutkimuksesta. Helsinki: Suomen Kirjallisuuden Seura. 269 sivua.

Kirjoittajat

  • Johanna Kujala Turun yliopisto

DOI:

https://doi.org/10.30666/elore.127552

Abstrakti

Elina Vuolan toimittama Eletty uskonto. Arjen uskonnollisuudesta ja sen tutkimuksesta -teos on Suomessa ensimmäinen laaja katsaus eletyn uskonnon tutkimussuuntaukseen. Eletyn uskonnon tutkimus on kiinnostunut uskonnosta ihmisten jokapäiväisessä elämässä, toiminnassa ja ajattelussa. Eletyn uskonnon tutkimuksessa uskonnonharjoittaja tulkintoineen, kokemuksineen, havaintoineen, toimintoineen ja ruumiineen on keskiössä. Uskonnon määritelmä nojaa tutkittavan näkemyksiin siitä, mikä on uskonnollista, eikä valmiisiin uskontotieteen määritelmiin. Kirjan taustalla on tutkimushanke Ruumiillinen uskonto. Ruumiillisuuden ja sukupuolen muuttuvat merkitykset uskonnollisen identiteetin nykymuodoissa Suomessa osana Elina Vuolan akatemiaprofessuuria (2013 – 2017). Hankkeen rahoitti Suomen Akatemia.

Tiedostolataukset

Julkaistu

2023-06-21

Viittaaminen

Kujala, J. (2023). Eletty uskonto: Käytänteiden ja rakenteen dialektinen suhde Eletty uskonto -teoksessa: Vuola, Elina (toim.). 2020. Eletty uskonto. Arjen uskonnollisuudesta ja sen tutkimuksesta. Helsinki: Suomen Kirjallisuuden Seura. 269 sivua. Elore, 30(1), 122–126. https://doi.org/10.30666/elore.127552

Numero

Osasto

Kirja-arviot