Sukupolven käsite ja sateenkaarevan nuoruuden muistaminen

Kirjoittajat

  • Riikka Taavetti

DOI:

https://doi.org/10.30666/elore.77047

Lähdeviitteet

Tutkimusaineisto

Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Perinteen ja nykykulttuurin kokoelma (Suomalaisen Kirjallisuuden Seura): Sateenkaarinuorena nyt ja ennen, 2014.

Sarhimaa, Jutta. 2015. ”Tässä ovat suomalaisen kulttuurin tärkeimmät sateenkaarihetket: Esa Saarisen Poikarakkaudesta Antti Tuiskun Peto on irti -videoon.” Helsingin Sanomat, Nyt-viikkoliite 5.12.2015.

Kirjallisuus

Boellstorff, Tom. 2007. “When Marriage Falls: Queer Coincidences in Straight Time.” GLQ: A Journal of Lesbian and Gay Studies 13(2): 227–248. https://doi.org/10.1215/10642684-2006-032.

Boyd, Nan Alamilla. 2008. “Who is the Subject? Queer Theory Meets Oral History.” Journal of the History of Sexuality 17(2): 177–189. https://doi.org/10.1353/sex.0.0009.

Champagne, John. 2013. “Foucault and Queer (Un)Historicism.” PMLA: Publications of the Modern Language Association of America 128(4): 1005–1006.

Edelman, Lee. 2004. No Future: Queer Theory and the Death Drive. Durham: Duke University Press. https://doi.org/10.1215/9780822385981.

Ferguson, Roderick A., Lee Edelman, Tan Hoang Nguyen, Carolyn Dinshaw, Elizabeth Freeman, Carla Freccero, Annamarie Jagose, Christopher Nealon ja Jack Halberstam. 2007. “Theorizing Queer Temporalities: A Roundtable Discussion.” GLQ: A Journal of Lesbian and Gay Studies 13(2): 177–195.

Freeman, Elizabeth. 2007. “Introduction.” GLQ: A Journal of Lesbian and Gay Studies 13(2-3): 159–176.

Freeman, Elizabeth. 2000. “Packing History, Count(Er)Ing Generations.” New Literary History 31 (4): 727–744. https://doi.org/10.1353/nlh.2000.0046.

Freeman, Elizabeth. 2010. Time Binds: Queer Temporalities, Queer Histories. Durham: Duke University Press. https://doi.org/10.1215/9780822393184.

Häkkinen, Antti. 2013. ”Suomalaiset sukupolvet, elämänkulku ja historia: Sukupolvesta sukupolveen.” Teoksessa Sosiaalinen albumi: Elämäntavat sukupolvien murroksissa, toimittaneet Antti Häkkinen, Anne Puuronen, Mikko Salasuo ja Anni Ojajärvi, 21–55. Helsinki: Nuorisotutkimusseura.

Halberstam, Jack. 2005. In a Queer Time and Place: Transgender Bodies, Subcultural Lives. New York: New York University Press.

Halberstam, Jack. 2011. The Queer Art of Failure. Durham: Duke University Press. https://doi.org/10.1215/9780822394358.

Hekanaho, Pia Livia. 2010. “Queer-teorian kummia vaiheita.” Teoksessa Käsikirja sukupuoleen, toimittaneet Tuula Juvonen, Leena-Maija Rossi ja Tuija Saresma, 144–155. Tampere: Vastapaino.

Hoikkala, Tommi ja Petri Paju. 2008. ”Entä nuoremmat sukupolvet? Sukupolvitutkimus ja nuorisopolitiikka.” Teoksessa Kenen sukupolveen kuulut? Suurten ikäluokkien tarina, toimittaneet Semi Purhonen, Tommi Hoikkala ja J. P. Roos, 270–294. Helsinki: Gaudeamus.

Jagose, Annamarie. 1996. Queer Theory: An Introduction. New York: New York University Press.

Jõesalu, Kirsti. 2016. “We were the Children of a Romantic Era: Nostalgia and the Nonideological Everyday through the Perspective of a ‘Silent Generation’.” Journal of Baltic Studies 47(4): 557–577. https://doi.org/10.1080/01629778.2016.1248685.

Jokinen, Kimmo. 2003. “Kirjoitetut rockmuistot: Musiikki muistina.” Teoksessa Hyvää pahaa rock ‘n’ roll: Sosiologisia kirjoituksia rockista ja rockkulttuurista, toimittanut Kimmo Saaristo, 40–61. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.

Juvonen, Tuula. 2015. Kaapista kaapin päälle: Homoseksuaaliset ihmiset ja heidän oikeutensa edustuksellisessa politiikassa. Tampere: Vastapaino.

Juvonen, Tuula. 2002. Varjoelämää ja julkisia salaisuuksia. Tampere: Vastapaino.

Kekki, Lasse. 2000. ”Hyvää homoa tarvitaan aina: Vai tarvitaanko?” Teoksessa Populaarin lumo: Mediat ja arki, toimittaneet Anu Koivunen, Susanna Paasonen ja Mari Pajala, 274–308. Turku: Turun yliopisto.

Kontula, Osmo ja Elina Haavio-Mannila. 1995. Matkalla intohimoon: Nuoruuden hurma ja kärsimys seksuaalielämäkertojen kuvaamana. Porvoo: Werner Söderstöm Osakeyhtiö.

Lehtonen, Jukka. 2009. “The Diverse Intimate Relationships of Non-Heterosexual Finnish Men.” NORMA: Nordic Journal of Masculinity Studies 4(1): 66–82.

Lehtonen, Jukka. 2014. “Muistot ja ajallisuus: Setan nuorten toiminta muutoksessa.” SQS – Suomen Queer-Tutkimuksen Seuran lehti 8(1): 44–57.

Lehtonen, Jukka. 2006. ”Seksuaalisuuden ja sukupuolen moninaisuus koulun käytännöissä ja nuorten elämässä.” Teoksessa Pysäytyskuvia: Sukupuoli ja seksuaalisuus nuorten elämässä ja koulun arjessa, toimittanut Eija Asikainen, 49–66. Joensuu: Joensuun yliopisto.

Lehtonen, Jukka. 1998. “Young People-s Definitions of their Non-Heterosexuality.” Teoksessa Unification and Marginalisation of Young People, toimittanut Helena Helve, 185–192. Helsinki: Nuorisotutkimusseura.

Mannheim, Karl. 1952. “The Problem of Generations.” Teoksessa Essays on the Sociology of Knowledge, Karl Mannheim, 276–322. London: Routledge.

Piispa, Mikko. 2018. Yhdeksän sanaa Y-sukupolvesta. Helsinki: Kustannusosakeyhtiö Teos.

Pöysä, Jyrki. 2006. “Kilpakirjoitukset muistitietotutkimuksessa.” Teoksessa Muistitietotutkimus: Metodologisia Kysymyksiä, toimittaneet Outi Fingerroos, Riina Haanpää, Anne Heimo ja Ulla-Maija Peltonen, 145–171. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.

Roos, J. P. 1987. Suomalainen elämä: Tutkimus tavallisten suomalaisten elämäkerroista. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.

Salasuo, Mikko. 2014. “Sukupolveni soundtrack: Populaarimusiikki 1970-luvulla syntyneiden kirjoitetuissa nuoruusmuistoissa.” Teoksessa Nuoruuden sukupolvet: Monitieteisiä näkökulmia nuoruuteen eilen ja tänään, toimittaneet Kaisa Vehkalahti ja Leena Suurpää, 178–199. Helsinki: Nuorisotutkimusseura.

Savolainen, Ulla. 2016. “The Genre of Reminiscence Writing.” Teoksessa Genre – Text – Interpretation: Multidisciplinary Perspectives on Folklore and Beyond, toimittaneet Kaarina Koski, Frog ja Ulla Savolainen, 203–231. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.

Sorainen, Antu. 2013. “Kieroonkasvamisen mahdollisuudet.” Nuorisotutkimus 31(1): 23–42.

Taavetti, Riikka. 2015a. ”Olis siistiä, jos ei tarttis määritellä…”: Kuriton ja tavallinen sateenkaarinuoruus. Helsinki: Nuorisotutkimusseura & Seta.

Taavetti, Riikka. 2018. Queer Politics of Memory: Undisciplined Sexualities as Glimpses and Fragments in Finnish and Estonian Pasts. Helsinki: Helsingin yliopisto.

Taavetti, Riikka. 2016. “Reflecting the Queer Me. Memories of Finnish Queer Youth from the 1950s Onwards.” Lambda Nordica (3–4): 81–107.

Taavetti, Riikka. 2014. “’Seksi oli rakkauden hinta’: Seksuaalisuus eilisen nuoruudessa.” Teoksessa Nuoruuden Sukupolvet. Omaelämäkerrallinen katse suomalaiseen nuoruuteen, toimittaneet Kaisa Vehkalahti ja Leena Suurpää, 88–109. Helsinki: Nuorisotutkimusseura.

Taavetti, Riikka. 2015b. ”Sukupolvittunut sateenkaaripolitiikka.” Nuorisotutkimus 33(2): 62–65.

Taavetti, Riikka ja Jukka Lehtonen. 2018. ”Metodologisia ja eettisiä kysymyksiä sateenkaarinuorten etnografisessa ja osallistavassa tutkimuksessa.” Teoksessa Miten tutkia nuoria ja nuorisotyötä?, toimittaneet Päivi Honkatukia ja Tomi Kiilakoski, 274–290. Tampere: Vastapaino.

Tormulainen, Aino. 2018. Tyttöenergialla kasvaneet: Postfeministisen populaarikulttuuri-ilmiön yhdessä muistellut merkitykset. Helsinki: Nuorisotutkimusseura.

Vehkalahti, Kaisa ja Leena Suurpää. 2014. ”Johdanto: Nuoruus, sukupolvet ja oman elämän kirjoittaminen.” Teoksessa Nuoruuden sukupolvet: Monitieteisiä näkökulmia nuoruuteen eilen ja tänään, toimittaneet Kaisa Vehkalahti ja Leena Suurpää, 5–29. Helsinki: Nuorisotutkimusseura.

Virtanen, Matti. 2001. Fennomanian perilliset: Poliittiset traditiot ja sukupolvien dynamiikka. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden seura.

Virtanen, Matti. 2003. ”Nuoren Suomen traditio sukupolvien ketjuna.” Teoksessa Nuoruuden vuosisata: Suomalaisen nuorison historiaa, toimittaneet Sinikka Aapola ja Mervi Kaarninen, 35–65. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.

Vuori, Jaana ja Suvi Ronkainen. 2002. ”Fennomaaniset miespolvet.” Naistutkimus- Kvinnoforskning 15(2): 69–72.

Tiedostolataukset

Julkaistu

2018-12-20

Viittaaminen

Taavetti, R. (2018). Sukupolven käsite ja sateenkaarevan nuoruuden muistaminen. Elore, 25(2). https://doi.org/10.30666/elore.77047

Numero

Osasto

Teemanumeron katsaukset