Haastatteluja aika- ja kulttuurirajojen yli Valko-Venäjän kommunistisen järjestönuoruuden muistelukontekstissa

Kirjoittajat

  • Kristiina Silvan

DOI:

https://doi.org/10.30666/elore.77132

Lähdeviitteet

Allison, Fred H. 2004. “Remembering a Vietnam War Firefight: Changing Perspectives over Time.” The Oral History Review 31(2): 69–83. https://doi.org/10.1525/ohr.2004.31.2.69.

Burman, Erica. 1995. “What is it? Masculinity and femininity and the cultural representation of childhood.” Teoksessa Feminism and Discourse: Psychological Perspectives, toimittaneet Celia Kitzinger ja Sue Wilkinson, 49–67. London: Sage.

Burton, Susan K. 2016. “Issues in Cross-Cultural Interviewing: Japanese Women in England.” Teoksessa The Oral History Reader, toimittaneet Robert Perks ja Alistair Thomson, 223–233. London & New York: Routledge.

Fisher, Kate. 2006. Birth Control, Sex and Marriage in Britain, 1918–1960. New York: Oxford University Press. https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199267361.001.0001.

Fraser, Ronald. (1979) 1986. Blood of Spain: An oral history of the Spanish Civil War. New York: Pantheon Books.

Gel’man, Vladimir. 2015. “The Politics of Fear: How the Russian Regime Confronts Its Opponents.” Russian Politics and Law 53(5–6): 6–26. https://doi.org/10.1080/10611940.2015.1146058.

Gherghina, Sergiu ja Lina Klymenko. 2012. “Why look back? Citizens’ attitudes toward the communist regime in Belarus, Russia, and Ukraine.” Problems of Post-Communism 59(1): 55–65. https://doi.org/10.2753/PPC1075-8216590105.

Gluck, Sherna Berger ja Daphne Patai. 1991. Women’s Words: The Feminist Practice of Oral History. London: Routledge.

Gorkin, Michael, Marta Pineda ja Gloria Leal. 2000. From grandmother to granddaughter: Salvadoran women’s stories. Berkeley & Los Angeles: University of California Press.

Goujon, Alexandra. 2009. “Memorial Narratives of WWII Partisans and Genocide in Belarus.” East European Politics and Societies 24(1): 6–25. https://doi.org/10.1177/0888325409355818.

Hirsjärvi, Sirkka ja Helena Hurme. 2008. Tutkimushaastattelu: Teemahaastattelun teoria ja käytäntö. Helsinki: Gaudeamus.

Häkkinen, Antti ja Mikko Salasuo. 2015. ”Johdanto.” Teoksessa Salattu, hävetty, vaiettu: Miten tutkia piilossa olevia ilmiöitä, toimittaneet Antti Häkkinen ja Mikko Salasuo, 9–17. Tampere: Vastapaino.

Isaikina, Elena. 2011. ”Ustav ot VLKSM” ili chto dolzhen znat’ budushchiy komsomolets.” RIA Novosti 26.9.2011. https://ria.ru/history_comments/20110926/443852532.html.

James, Daniel. 2000. Doña María’s Story: Life History, Memory, and Political Identity. Durham: Duke University Press.

Kalela, Jorma. 2000. Historiantutkimus ja historia. Helsinki: Gaudeamus.

Kalela, Jorma. 2006. ”Muistitiedon näkökulma historiaan.” Teoksessa Muistitietotutkimus: Metodologisia kysymyksiä, toimittaneet Outi Fingerroos, Riina Haanpää, Anne Heimo ja Ulla-Maija Peltonen, 67–92. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.

Koivunen, Pia ja Kari Teräs. 2017. ”Historiallinen muistitietohaastattelu.” Teoksessa Tutkimushaastattelun käsikirja, toimittaneet Matti Hyvärinen, Pirjo Nikander ja Johanna Ruusuvuori, 193–213. Tampere: Vastapaino.

Korkiakangas, Pirjo. 1996. Muistoista rakentuva lapsuus: Agraarinen perintö lapsuuden työnteon ja leikkien muistelussa. Helsinki: Suomen muinaismuistoyhdistys.

Korkiakangas, Pirjo. 2013. ”Onnen aika lapsuuden: Muistelua ja nostalgiaa.” Teoksessa Onnen aika? Valoja ja varjoja 1950-luvulla, toimittaneet Kirsi-Maria Hytönen ja Keijo Rantanen, 19–29. Jyväskylä: Atena.

Kozlova, Elena. 2008. ”Kak prinimali v Kosmomol: Istoriya pravoi ruki KPSS nachalas’ 90 let nazad.” Moe! Entsiklopediya voronezhskoi zhizni. http://newspaper.moe-online.ru/view/15891.html.

Leavy, Patricia. 2011. Oral History: Understanding Qualitative Research. Cary: Oxford University Press. https://doi.org/10.1093/acprof:osobl/9780195395099.001.0001.

Leydesdorff, Selma. 2011. Surviving the Bosnian genocide: The women of Srebrenica speak. Bloomington: Indiana University Press.

Liukkonen, Marjo. 2018. Hennalan naismurhat 1918. Tampere: Vastapaino.

Lintunen, Tiina ja Marko Tikka. 2018. ”Miksi Hennalan vankileirin naiset surmattiin? – Tuore teos yrittää selvittää vuoden 1918 tapahtumia, mutta tarjoaa totuuden sijasta värittyneitä muistoja.” Helsingin Sanomat 29.4.2018.

Mironenko, Viktor. 2000. Komsomol v period perestroiki sovetskogo obshchestva: v poiske novoi modeli soyuza i novoi molodezhnoi politiki (1985 - 1990 gg.). Moskva: Moskovskii gumanitarnyi universitet.

Pietilä, Ilkka. 2010. ”Vieraskielisten haastattelujen analyysi ja raportointi.” Teoksessa Haastattelun analyysi, toimittaneet Johanna Ruusuvuori, Pirjo Nikander ja Matti Hyvärinen, 411–423. Tampere: Vastapaino.

Pilkington, Hilary. (1994) 2002. Russia’s Youth and its Culture: A Nation’s Constructors and Constructed. London: Routledge.

Portelli, Alessandro. (1979) 2006. ”Mikä tekee muistitietotutkimuksesta erityisen?” Suomentaneet Salla Kivilaakso-Mendes ja Saana Viertomanner. Teoksessa Muistitietotutkimus: Metodologisia kysymyksiä, toimittaneet Outi Fingerroos, Riina Haanpää, Anne Heimo ja Ulla-Maija Peltonen, 49–64. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.

Rastas, Anna. 2005. ”Kulttuurit ja erot haastattelutilanteessa.” Teoksessa Haastattelu: Tutkimus, tilanteet ja vuorovaikutus, toimittaneet Tarja Aaltonen, Johanna Ruusuvuori ja Liisa Tiittula, 78–102. Tampere: Vastapaino.

Riordan, Jim. 1989. ”The Komsomol.” Teoksessa Soviet Youth Culture, toimittanut Jim Riordan, 16–44. Houndmills: Macmillan. https://doi.org/10.1007/978-1-349-19932-7_2.

Roper, Michale. 1994. Masculinity and the British Organization Man. Oxford: Oxford University Press.

Shushkevich, Stanislav. 2002. Neo-Communism in Belarus. Smolensk: Skif.

Summerfield, Penny. 2004. “Culture and Composure: Creating Narratives of the Gendered Self in Oral History Interviews.” Cultural and Social History 1(1): 65–93.

Thompson, Paul ja Joanna Bornat. 2017. The voice of the past: Oral history. 4th edition. New York. Oxford University Press.

Tkachenko, Viktor. 2011. “Komsomol v period perestroiki.” Izvestiya Volgogradskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta 57(3): 97–100.

Ukkonen, Taina. 2006. ”Yhteistyö, vuorovaikutus ja narratiivisuus muistitietotutkimuksessa.” Teoksessa Muistitietotutkimus: Metodologisia kysymyksiä, toimittaneet Outi Fingerroos, Riina Haanpää, Anne Heimo ja Ulla-Maija Peltonen, 175–198. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.

Vehkalahti, Kaisa. 2014. ”Muisteltu ja kerrottu nuoruus 1920- ja 1930-luvulla syntyneiden omaelämäkerrallisissa teksteissä.” Teoksessa Nuoruuden sukupolvet: Monitieteisiä näkökulmia nuoruuteen eilen ja tänään, toimittaneet Kaisa Vehkalahti ja Leena Suurpää, 5–29. Helsinki: Nuorisotutkimusverkosto.

Yow, Valerie. 2016. “Interviewing Techniques and Strategies.” Teoksessa The Oral History Reader, toimittaneet Robert Perks ja Alistair Thomson, 153–178. London & New York: Routledge.

Yurchak, Alexei. 2006. Everything Was Forever, Until It Was No More: The last Soviet generation. Princeton, NJ: Princeton University Press.

Tiedostolataukset

Julkaistu

2018-12-20

Viittaaminen

Silvan, K. (2018). Haastatteluja aika- ja kulttuurirajojen yli Valko-Venäjän kommunistisen järjestönuoruuden muistelukontekstissa. Elore, 25(2). https://doi.org/10.30666/elore.77132

Numero

Osasto

Teemanumeron katsaukset