Nuorten miesten kirjeitse ohjailemat seurustelusuhteet 1800-luvun lopun sisäsuomalaisella maaseudulla

  • Pasi Saarimäki

Abstrakti

Artikkelissa tarkastellaan 1800-luvun Keuruun käräjäkunnassa, sisäsuomalaisella maaseudulla eläneiden nuorten miesten ja naisten seurustelusuhteiden kehittymistä kohti avioliittoa ja sitä, kuinka tälle tielle alkoi kasautua ongelmia. Tutkimuksen ensisijaisena lähdeaineistona ovat miesten seurustelusuhteiden aikana kumppaneilleen lähettämät intiimit yksityiskirjeet (12 kappaletta), jotka naiset olivat tuoneet aviottoman lapsen elatusoikeudenkäynteihin todisteeksi suhteen aikaisesta seksuaalisesta kanssakäymisestä. Artikkeli sijoittuu kansanihmisten kirjoittamia tekstejä tarkastelevaan monitieteiseen historiantutkimuksen alaan. Artikkelissa esitetään, että kirjeet kirjoittaneet miehet pyrkivät ohjamaan suhdetta sen eri vaiheissa. Artikkelissa analysoidaan, kuinka miehet pyrkivät edistämään suhdetta kohti avioliittoa tunteellisten ilmausten ja tapaamisesta sopimisen välityksellä. Kirjeet mahdollistavat samalla aikakauden seurustelukulttuuriin liittyvien ilmiöiden, kuten tapailemisen, kahdenkeskisten kihlausten, aviolupausten ja seksin arvioimisen. Suhteiden loppuvaiheiden osalta artikkelissa arvioidaan suhteiden kaatumisten syitä ja erityisesti sitä, miten miehet kirjeissään reagoivat raskauden paljastumisen ja aviottoman lapsen syntymän jälkeen. Kirjeistä on luettavissa miesten hämmennys, joka tuotiin esiin monin tavoin: tunteiden vakuutteluina, aviottoman syntyperän kommentointina ja mustasukkaisina purkauksina.
Julkaistu
2014-11-17
Viittaaminen
Saarimäki, P. (2014). Nuorten miesten kirjeitse ohjailemat seurustelusuhteet 1800-luvun lopun sisäsuomalaisella maaseudulla. Elore, 21(2). https://doi.org/10.30666/elore.79151
Osasto
Artikkelit