Evakkomatka lasten ja muistitietotutkijan silmin

Savolainen, Ulla 2015: Muisteltu ja kirjoitettu evakkomatka. Tutkimus evakkolapsuuden muistelukerronnan poetiikasta

  • Outi Fingerroos
Julkaistu
2015-05-21
Viittaaminen
Fingerroos, O. (2015). Evakkomatka lasten ja muistitietotutkijan silmin: Savolainen, Ulla 2015: Muisteltu ja kirjoitettu evakkomatka. Tutkimus evakkolapsuuden muistelukerronnan poetiikasta. Elore, 22(1). https://doi.org/10.30666/elore.79197