Kokemuksia Kolin kansallispuistosta ja -maisemista

menneisyyden kertomukset nykypäivän luontokokemusten muokkaajina

Kirjoittajat

  • Kirsi Laurén

DOI:

https://doi.org/10.30666/elore.79219

Abstrakti

Artikkelissa tutkitaan Itä-Suomen kansallispuistoihin liittyvän kirjoituskilpailun (2013) tuloksena saatuja Kolin kokemuskertomuksia. Kansallisromantiikan ajan taiteilijat esittivät Kolin erämaisen ja kalevalaisen maiseman symbolina, joka punoutui osaksi suomalaisuudesta rakennettua kertomusta. Artikkelin lähtökohtana on tarkastella Kolin menneisyyteen liittyvien hallitsevien kertomusten suhdetta nykypäivän luontokokemuksiin. Tutkimus osoittaa kirjoittajien ottavan voimakkaasti vaikutteita kansallisten maisemakuvastojen ja matkailumainonnan ylläpitämistä Koli-kuvastoista, joissa Koli esitetään suomalaisen taiteen kultakaudella luodulla tavalla. Nykypäivän Koli-kertomuksissa kirjoittajat rakentavat luontosuhdettaan ilmentävää identiteettiään tavalla, jossa kansallismaiseman symboliset merkitykset kietoutuvat osaksi luonnon ja maiseman henkilökohtaista kokemista. Kolin vaarojen päällä maisemakokemukset sävyttyvät alueen kulttuurisesta menneisyydestä kumpuavilla romanttisilla mielikuvilla. Vaarojen alapuolella taas luontokokemukset ovat arkisempia, joskin myös elämyksellisiä ja mieleenpainuvia, mutta ne eivät ole kansallisten konnotaatioiden värittämiä samalla tavoin kuin vaarojen yläpuolella.

Tiedostolataukset

Julkaistu

2015-12-20

Viittaaminen

Laurén, K. (2015). Kokemuksia Kolin kansallispuistosta ja -maisemista: menneisyyden kertomukset nykypäivän luontokokemusten muokkaajina. Elore, 22(2). https://doi.org/10.30666/elore.79219

Numero

Osasto

Artikkelit