Vol 22 Nro 2 (2015): (Ei teemaa)

					Näytä Vol 22 Nro 2 (2015): (Ei teemaa)

Vaikka tämä Elore ei olekaan suunniteltu teemanumero, sen artikkelit käsittelevät teemoja, jotka kytkeytyvät monin tavoin ajankohtaiseen keskustelunaiheeseen niin Suomessa kuin koko Euroopassakin: kansallisuuteen, kansallisuuden tuottamiseen ja toiseuden tuottamiseen kansallisissa representaatioissa. Näistä aiheista keskustellaan nyt monenlaisilla foorumeilla ja kaikenlaisilla äänensävyillä. Voimme todeta, että perinteen- ja kulttuurintutkijat tarjoavat aiheeseen uusia kiinnostavia näkökulmia ja ovat omalta osaltaan purkamassa ja uudelleen tuottamassa näiden käsitteiden käyttökonteksteja ja merkityksiä.

Julkaistu: 2015-12-20

Pääkirjoitus

Kirja-arviot